Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

„Zlecenia zakupu” są częścią opcji „Zaawansowanego zarządzania zapasami” i umożliwiają tworzenie i zapisywanie zleceń na dostawę produktów, wysyłanie zleceń do dostawców, odbieranie produktów i zapisywanie informacji o dostawcach w systemie. Opcje te są dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

1. Dostawcy

Przejdź do sekcji „Dostawcy” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

sekcji „Dostawcy” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”

 

Aby utworzyć dostawcę, kliknij przycisk „+ Dodaj dostawcę”.

kliknij przycisk „+ Dodaj dostawcę”

W formularzu „Utwórz Dostawcę”, „Nazwa dostawcy” jest polem wymaganym i powinno być unikalnym. Pozostałe pola są opcjonalne i można je pozostawić puste, ale pamiętaj, że te informacje zostaną wykorzystane do utworzenia zlecenia zakupu w następnym kroku.

Utwórz Dostawcę

Nie zapomnij zapisać dostawcę.

zapisać dostawcę

Po utworzeniu listy dostawców możesz rozpocząć zlecenie zakupów.

 

2. Dokonywanie Zleceń zakupu

Przejdź do sekcji „Zlecenia zakupu” w menu „Kontrola zapasów”.

sekcji „Zlecenia zakupu” w menu „Kontrola zapasów”

Aby utworzyć zlecenie, kliknij przycisk „+ Dodaj zlecenie zakupu”.

kliknij przycisk „+ Dodaj zlecenie zakupu”

Formularz „Utwórz zlecenie zakupu” zostanie otwarty do edycji.

„Utwórz zlecenie zakupu”

Wybierz dostawcę z listy rozwijanej „Dostawca”.

listy rozwijanej „Dostawca”

Możesz ustawić „Datę zlecenia zakupu” na datę, w której chcesz umieścić zlecenie. Możesz również ustawić datę, w której zlecenie ma zostać dostarczone w polu „ Przewidywane na” i sporządzić notatki dotyczące zlecenia w polu „Uwagi”.

W sekcji „Artykuły” możesz dodawać artykuły z listy swoich artykułów. Jeśli klikniesz na to pole, pojawi się lista rozwijana twoich artykułów i możesz wpisać nazwę artykułu, SKU lub kod kreskowy, aby znaleźć potrzebny artykuł.

sekcji „Artykuły”

Wypełnij „Ilość” i „Domyślny koszt zakupu”.
Możesz dodać więcej artykułów do zlecenia w taki sam sposób, jak opisano powyżej.
Pola „Przychodzące” wskazują oczekiwaną liczbę artykułów do odebrania na podstawie wszystkich istniejących zleceń zakupu, które nie zostały jeszcze odebrane.
Kliknij przycisk „Utwórz”, aby dokonać zlecenia zakupu, lub zapisać go jako wersję roboczą do dalszych poprawek.

Kliknij przycisk „Utwórz”

 

Twoje zlecenie zakupu zostało utworzone.

zakupu zostało utworzone

 

3. Czynności ze zleceniem zakupu.

Możesz wysłać zlecenie zakupu do dostawcy. Kliknij na górze przycisk „Wyślij”. Wprowadź  adres e-mail i kliknij przycisk „Wyślij” na dole. Zlecenie zakupu zostanie wysłane do twojego dostawcy jako załączony plik.

kliknij przycisk „Wyślij” na dole

 

Aby edytować zlecenie, kliknij przycisk „Edytuj” na górze.
W menu „Więcej” dostępne są dodatkowe operacje ze zleceniem zakupu.

menu „Więcej”

 

Aby potwierdzić otrzymanie zlecenia, kliknij przycisk „Odbierz” na górze.
Możesz wpisać liczbę odebranych artykułów lub „Oznaczyć wszystkie jako odebrane” i kliknij „Odbierz”.

Oznaczyć wszystkie jako odebrane” i kliknij „Odbierz

Następnie, zapasy odebranych artykułów zostaną zaktualizowane zgodnie z dostarczoną ilością. Także, wartość Przeciętnego kosztu każdego otrzymanego artykułu zostanie zaktualizowana na podstawie „Domyślnego kosztu zakupu” określonego w zleceniu.

Zlecenia zakupu mogą mieć 4 różne statusy: Wersja robocza, Oczekujące, Częściowo odebrane i Ukończone.

Częściowo odebrane i Ukończone

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować ze Zleceniami transferu

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów