Historia Zapasów

Historia zapasów jest częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i jest dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Historia zapasów - umożliwia użytkownikowi przeglądanie zapisów wszystkich zmian dokonanych w magazynie, w tym transferów, zleceń zakupu i korekt.

Przejdź do sekcji „Historia zapasów” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

Zaawansowane zarządzanie zapasami

Możesz zobaczyć „Historię zapasów” wszystkich artykułów, które uległy jakimkolwiek zmianom. Możesz wybrać historię według okresu, sklepów, pracowników lub ze względu na zmiany zapasów, w tym sprzedaż i zwroty.

zmiany zapasów

Link do dokumentu ze zmianami dokonanymi z artykułem znajduje się w kolumnie „Przyczyna”.

 

Zaawansowane zarządzanie zapasami daje również możliwość przeglądania historii zapasów artykułów. Kliknij przycisk „Pokaż historię” na formularzu artykułów.

Pokaż historię

Zobaczysz wszystkie zmiany zapasów wybranych artykułów.

zmiany zapasów

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

Jak pracować ze Zleceniami transferu

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów