Jak pracować z Korektami zapasów

Funkcja Korekta zapasów pozwala modyfikować zapasy artykułów i wskazywać przyczynę tej korekty.

Korekty zapasów są częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Przejdź do sekcji „Korekty zapasów” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

sekcja „Korekty zapasów”

Aby utworzyć korektę, kliknij przycisk '+ Dodaj korektę zapasów'.

'+ Dodaj korektę zapasów'

 

Formularz 'Utwórz korektę zapasów' zostanie otwarty do edycji.

 'Utwórz korektę zapasów'

Z menu rozwijanego wybierz przyczynę korekty i wybierz sklep.

wybierz przyczynę korekty i wybierz sklep

W polu "Uwagi" można zrobić notatki dotyczące korekty.

W sekcji Artykuły dodaj z listy artykułów te, które korygujesz.

Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Odbierz artykuły', wypełnij pola 'Dodaj zapas' i 'Koszt' dla każdego artykułu.

pola 'Dodaj zapas' i 'Koszt' dla każdego artykułu

 

Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Ponowny spis inwentaryzacyjny', wypełnij pole 'Liczone zapasy' dla każdego artykułu.

'Liczone zapasy'

 

Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Strata' lub 'Uszkodzone', wypełnij pole 'Usuń zapas' dla każdego artykułu.

 'Usuń zapas'

Kliknij przycisk "Skoryguj", aby zakończyć korektę.

Następnie, stan zapasów skorygowanych artykułów zostanie zmieniony. Zobaczysz szczegóły korekty stanu zapasów.

 skorygowanych artykułów zostanie zmieniony

W menu 'Więcej' można znaleźć opcje dotyczące dokumentów: 'Zapisz jako PDF' i 'Zapisz jako CSV'.

Możesz zobaczyć listę wszystkich korekt, jak pokazano poniżej.

listę wszystkich korekt

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zamówienia do dostawcy i Dostawcy

Jak pracować z Przesunięciami międzymagazynowymi

Historia Zapasów