Làm việc với tính năng điều chỉnh tồn kho

Chủ đề

Điều chỉnh tồn kho cho phép bạn sửa đổi lượng tồn của hàng hoá và hiển thị lý do dẫn đến việc điều chỉnh này.

Điều chỉnh tồn kho là một tính năng nằm trong gói Quản lý tồn kho nâng cao và chỉ xuất hiện khi người dùng đăng ký gói quản lý tồn kho nâng cao.

Vào phần Điều chỉnh tồn kho trong menu Quản lý tồn kho.

Phần 'Điều chỉnh cổ phiếu'

Để tạo điều chỉnh, chọn nút '+Thêm điều chỉnh tồn kho'.

nhấp vào nút ‘+ Thêm điều chỉnh kho hàng’

Màn hình 'Tạo điều chỉnh tồn kho' xuất hiện để bạn điền thông tin.

biểu mẫu 'Tạo điều chỉnh cổ phiếu'

Từ menu thả xuống, chọn nguyên nhân điều chỉnh và Cửa hàng cần điều chỉnh.

chọn lý do điều chỉnh

Bạn có thể thêm ghi chú trong phần "Ghi chú".

Trong phần mặt hàng, thêm mặt hàng bạn muốn điều chỉnh tồn trong danh sách.

Nếu bạn chon "Nhận hàng mặt hàng" là nguyên nhân điều chỉnh bạn phải điền thông tin "Thêm tồn kho" và trường "Chi phi" cho mỗi mặt hàng.

'Nhận các mặt hàng' làm lý do điều chỉnh

Nếu bạn chọn "Kiểm kê" như là nguyên nhân chính, điền vào trường Số tồn đã đếm cho mỗi mặt hàng.

'Số lượng khoảng không quảng cáo' làm lý do điều chỉnh

Nếu bạn chọn "Mât" hoặc Hỏng vỡ là nguyên nhân điều chỉnh, hãy điền vào trường Trừ tồn cho mỗi mặt hàng.

'Mất hàng' làm lý do điều chỉnh,

Kích chuột vào nút " Điều chỉnh" để hoàn thành điều chỉnh.

Sau đó tồn kho cua các mặt hàng sẽ thay đổi, bạn có thể xem trong chi tiết điều chỉnh.

chi tiết điều chỉnh cổ phiếu

Dưới menu Nữa bạn có thể chọn các định dạng PDF, CSV để xuất ra.

Bạn có thể nhìn thấy danh sách các điều chỉnh như bên dưới.

danh sách tất cả các điều chỉnh

 

Xem thêm:

Tổng quan về quản lý hàng tồn kho nâng cao

Cách sử dụng đơn đặt hàng và nhà cung cấp

Làm việc với tính năng Chuyển kho