Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Zaawansowane zarządzanie zapasami” obejmuje zestaw dodatkowych funkcji w Panelu administracyjnym, które pozwalają użytkownikom na bardziej efektywne śledzenie zapasów artykułów, monitorowanie wszelkich zmian w magazynie, a także uruchomienie mechanizmu dokładnego obliczania wskaźników rentowności przedsiębiorstwa.

„Zaawansowane zarządzanie zapasami” jest dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji.
Aby aktywować subskrypcję lub okres próbny, przejdź do sekcji „Rozliczenia i subskrypcje” w menu Ustawienia Panelu administracyjnego.

menu 'Zaawansowane zarządzanie zapasami'

Po aktywacji, menu „Zarządzanie zapasami” pojawi się w Panelu administracyjnym.

menu 'Zarządzanie zapasami'


Menu „Zarządzanie zapasami” zawiera:

Zamówienia do dostawcy umożliwia tworzenie i zapisywanie zamówień na dostawę produktów, wysyłanie zamówień do dostawców, otrzymywanie produktów i zapisywanie informacji o dostawcach w systemie.

Przesunięcie międzymagazynowe - umożliwia właścicielowi sieci sklepów prawidłowe rozprowadzenie artykułów między jego sklepami.

Korekty zapasów - pozwala modyfikować zapasy artykułów i wskazywać przyczynę tej korekty.

Historia zapasów - umożliwia użytkownikowi przeglądanie zapisów wszystkich zmian dokonanych w magazynie, w tym transferów, zamówienia do dostawcy i korekt.

Wartość zapasów - pozwala zapoznać całkowity koszt zapasów i potencjalne zyski z ich sprzedaży.

Spisy inwentaryzacyjne umożliwia uzgadnianie przewidywanych i rzeczywistych zapasów dla wszystkich lub wybranych artykułów, możesz zobaczyć kwoty strat zapasów lub nadwyżki zapasów i zachować dokumenty dla każdego magazynu.

Drukowanie etykiet - ten przycisk pojawi się na liście artykułów jako część Zaawansowanego zarządzania zapasami. Etykieta może zawierać nazwę artykułu, SKU, cenę i kod kreskowy. Etykiety z kodem kreskowym umożliwiają używanie skanera do dodawania artykułów do paragonu.

Produkcje - pozwala na prowadzenie rejestru zapasów produkowanych artykułów, a nie tylko ich komponentów. Ta funkcja może być przydatna w przypadku artykułów wykonywanych wcześniej, a nie momencie składania zamówienia. Na przykład, w piekarni. Produkowane artykuły można przenosić między sklepami, stosując korekty zapasów i spisy inwentaryzacyjne.

 

Opcja Zaawansowane zarządzanie zapasami zmienia wygląd formularza Artykuły i sposób obliczania kosztu artykułów.

Podczas tworzenia nowego artykułu, możesz wpisać Cenę i Koszt jak zwykle. Jednak po włączeniu funkcji „Śledź zapasy” w sekcji „Magazyn” zobaczysz dodatkowe pola, które są dostępne tylko z Zaawansowanym zarządzaniem zapasami. W sekcji „Główny dostawca”, możesz przypisać do produktu określonego dostawcę z listy i ustawić „Domyślny koszt zakupu”.

funkcia Śledź zapasy

Po zapisaniu zmian i ponownym otwarciu artykułu do edycji, pole „Koszt” zostanie zmienione na pole „Przeciętny koszt”. Zostanie on obliczany automatycznie, gdy otrzymasz artykuły używając funkcji Zaawansowane zarządzanie zapasami.

pole Przeciętny koszt

Wartość kosztu artykułu po otrzymaniu nowych artykułów (Nowy Koszt) jest obliczana jako:

Obliczanie nowego kosztu

ZapasyPrzed - zapasy przed otrzymaniem nowych artykułów
ZapasyDodane - ilość otrzymanych nowych artykułów
KosztPrzed - koszt przed otrzymaniem nowych artykułów
KosztDodanychArtykułów - koszt otrzymanych nowych artykułów

Ta wartość kosztu zostanie użyta we wszystkich raportach i obliczeniach wszystkich innych wartości.

 

Zobacz też:

Jak pracować z funkcjami Zamówienia do dostawcy i Dostawcy

Jak pracować z Przesunięciami międzymagazynowymi

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów

Jak pracować z funkcją Spis inwentaryzacyjny

Jak drukować Etykiety dla Artykułów

Jak pracować z dodatkowymi kosztami w Zamówieniach do dostawcy

Jak pracować z funkcją Produkcja