Jak pracować z dodatkowymi kosztami w Zamówieniach do dostawcow

Kiedy sprzedawca detaliczny dokonuje zakupów, bardzo często zdarzają się inne wydatki oprócz kwoty zamówionych artykułów. Mogą to być wydatki na wysyłkę, opakowanie, opłaty celne i inne. Dla tego, całkowity koszt towarów może być wyższy niż wskazany w zamówieniu do dostawcy.

Możliwość określenia dodatkowych kosztów w zamówieniu do dostawcy pozwala na uwzględnienie ich w ostatecznym koszcie towarów i tym samym uzyskanie dokładniejszych wskaźników rentowności biznesowej.

Otwórz zapisane zamówienia do dostawcy, aby edytować go lub utwórz nowe. Kliknij "Dodaj dodatkowe koszty" na dole zamówienia.

Kliknij 'Dodaj dodatkowe koszty'

Wypełnij nazwę "Dodatkowego kosztu" i "Kwotę". Kwota może być również wartością ujemną, w przypadku otrzymania rabatu od dostawcy. Kliknij przycisk '+ Dodaj dodatkowy koszt', aby dodać nowe dodatkowe koszty.

'Dodatkowego kosztu' i 'Kwotę'

Po zapisaniu lub utworzeniu zamówienia do dostawcy, zobaczysz sekcję dodatkowych kosztów w szczegółach Zamówienia do dostawcy z ich kwotą dodaną do kwoty artykułów, aby obliczyć "Sumę" zamówienia.

sekcja dodatkowych kosztów w Zamówienii do dostawcy

Podczas potwierdzenia odbioru zamówienia do dostawcy, możesz wybrać, jakie dodatkowe koszty należy uwzględnić w koszcie otrzymanego artykułu.

możesz wybrać dodatkowe koszty

W przypadku częściowego otrzymania zamówienia, dodatkowe koszty można zastosować tylko do niektórych artykułów ze zamówienia do dostawcy. W takim przypadku dodatkowy koszt zostanie uwzględniony przy obliczaniu ceny zakupu wybranego artykułu.

Jeżeli nie masz już żadnych artykułów i masz niezaznaczone koszty dodatkowe w zamówieniu, otrzymasz powiadomienie, że wszystkie niezrealizowane dodatkowe koszty zostaną anulowane. Potwierdź swój wybór, aby kontynuować.

Potwierdź swój wybór

Nieotrzymane koszty dodatkowe zostaną oznaczone jako anulowane w szczegółach otrzymanego zamówienia do dostawcy.

Nieotrzymane koszty dodatkowe

Po otrzymaniu zamówienia do dostawcy system oblicza nowy Przeciętny koszt dla każdego artykułu z uwzględnieniem wybranych kosztów dodatkowych, aby zapewnić dokładniejsze obliczenie wskaźników Całkowitej wartości zapasu i Potencjalnego zysku w raporcie "Wycena zapasów".

Łączna kwota wybranych kosztów dodatkowych jest rozłożona na wszystkie otrzymane artykułu proporcjonalnie do kosztów zakupu każdego artykułu otrzymanego w zamówieniu.

Ostateczny koszt zakupu artykułu w zamówieniu, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów Cfinal, będzie obliczany w ten sposób:

Ostateczny koszt zakupu artykułu

C1 - cena zakupu otrzymanego artykułu
Koszty - całkowita kwota wybranych dodatkowych kosztów przy odbiorze zamówienia do dostawcy
SumaCzęściowa - łączna wartość wszystkich artykułów otrzymanych w zamówieniu (bez dodatkowych kosztów)

 

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zamówienia do dostawcy i Dostawcy

Jak pracować z Przesunięciami międzymagazynowymi

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów

Jak pracować z funkcją Spis inwentaryzacyjny

Jak drukować Etykiety dla Artykułów