Jak pracować z Przesunięciami międzymagazynowymi

Funkcja Przesunięcia międzymagazynowe umożliwia właścicielowi sieci sklepów prawidłowe rozprowadzenie artykułów między jego sklepami.

Przesunięcia międzymagazynowe są częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Przejdź do sekcji „Przesunięcia międzymagazynowe” w menu „Zarządzanie zapasami”.

sekcja „Przesunięcia międzymagazynowe”

Aby utworzyć przesunięcie, kliknij przycisk „+ Dodaj Przesunięcie międzymagazynowe”.

„+ Dodaj Przesunięcie międzymagazynowe”

Formularz „Utwórz przesunięcie międzymagazynowe” zostanie otwarty do edycji.

Formularz „Utwórz przesunięcie międzymagazynowe”

Wybierz "Sklep źródłowy" i "Sklep docelowy" z rozwijanej listy sklepów.

'Sklep źródłowy' i 'Sklep docelowy'

Możesz zmienić "Datę przesunięcia międzymagazynowego", umożliwiając tym samym wcześniejsze zaplanowanie przesunięcia lub zapisanie przesunięcia z przeszłości. Można również robić notatki do przesunięcia w polu "Uwagi".

W sekcji „Artykuły” możesz dodawać artykuły z listy artykułów z włączoną opcją Śledź zapasy. Informacje o stanie zapasów wybranych artykułów zobaczysz w sklepie źródłowym i docelowym. Wypełnij pole 'Ilość' ilością, którą chcesz przekazać.

możesz dodawać artykuły z listy artykułów

Kliknij przycisk „Utwórz i odbierz”, aby złożyć przesunięcie międzymagazynowe i zakończyć dane przesunięcie, to oznaczy przesunięcie jako przekazane i zmieni stan zapasów w magazynie źródłowym i docelowym lub kliknij przycisk „Utwórz”, aby złożyć przesunięcie międzymagazynowe, które zmniejszy stan magazynowy tylko w sklepie źródłowy.

Przesunięcie międzymagazynowe można wysłać pocztą elektroniczną do sklepu docelowego, klikając przycisk "Wyślij" na górze. Aby edytować przesunięcie, kliknij przycisk "Edytuj".
W menu 'Więcej' dostępne są dodatkowe operacje związane z przesunięciem międzymagazynowym: Zapisz jako PDF lub CSV, Zduplikuj, Drukuj etykiety.

Przesunięcia międzymagazynowe w drodze

Aby potwierdzić odbiór artykułów w sklepie docelowym, kliknij przycisk "Odbierz" na górze.
Następnie, stan zapasów przesuniętych artykułów w sklepie docelowym zostanie zmieniony zgodnie z przekazaną ilością. Zobaczysz wypełnione przeniesienie międzymagazynowe.

Przesunięcia międzymagazynowe przekazane

Przesunięcia międzymagazynowe mogą mieć 2 różne statusy: „W drodze” - utworzone, ale nie zakończone i „Przekazane” - artykuły zostały odebrane przez sklep docelowy.

2 różne statusy

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zamówienia do dostawcy i Dostawcy

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów