Jak pracować ze Zleceniami transferu

Funkcja Zlecenia transferu umożliwia właścicielowi sieci sklepów prawidłowe rozprowadzenie artykułów między jego sklepami.

Zlecenia transferu są częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Przejdź do sekcji „Zlecenia transferu” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

Zaawansowane zarządzanie zapasami

 

Aby utworzyć zlecenie, kliknij przycisk „+ Dodaj zlecenie zakupu”.

+ Dodaj zlecenie zakupu

Formularz „Utwórz zlecenie zakupu” zostanie otwarty do edycji.

Utwórz zlecenie zakupu

Wybierz "Sklep źródłowy" i "Sklep docelowy" z rozwijanej listy sklepów.

Sklep docelowy

Możesz zmienić "Datę zlecenia transferu", umożliwiając tym samym wcześniejsze zaplanowanie transferu lub zapisanie transferu z przeszłości. Można również robić notatki do zlecenia w polu "Uwagi".

W sekcji „Artykuły” możesz dodawać artykuły z listy artykułów z włączoną opcją Śledź zapasy. Informacje o stanie zapasów wybranych artykułów zobaczysz w sklepie źródłowym i docelowym. Wypełnij pole 'Ilość' ilością, którą chcesz przekazać.

pole 'Ilość' ilością, którą chcesz przekazać

 

Kliknij przycisk „Utwórz i odbierz”, aby złożyć zlecenie transferu i zakończyć transfer, który oznaczy transfer jako odebrany i zmieni stan zapasów w magazynie źródłowym i docelowym lub kliknij przycisk „Utwórz”, aby złożyć zlecenie transferu, które zmniejsza tylko zapas źródłowy.

Zlecenie transferu można wysłać pocztą elektroniczną do sklepu docelowego, klikając przycisk "Wyślij" na górze. Aby edytować zlecenie, kliknij przycisk "Edytuj". W menu 'Więcej' dostępne są dodatkowe operacje związane z zleceniem transferu: pobierz w formacie PDF lub CSV.

dodatkowe operacje związane

 

Aby potwierdzić odbiór artykułów w sklepie docelowym, kliknij przycisk "Odbierz" na górze.
Następnie, stan zapasów transferowanych artykułów w sklepie docelowym zostanie zmieniony zgodnie z przekazaną ilością. Wyświetli się wypełnione zlecenie transferu.

wypełnione zlecenie transferu

 

Zlecenia transferu mogą mieć 2 różne statusy: „W drodze” - utworzone, ale nie zakończone i „Przekazane” - artykuły zostały odebrane przez sklep docelowy.

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów