วิธีการทำงานในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในใบสั่งซื้อ

เมื่อร้านค้าปลีกทำการสั่งซื้อสินค้า มักมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าที่สั่งซื้อ อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมศุลกากร และอื่นๆ ดังนั้นต้นทุนรวมของสินค้าอาจสูงกว่าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

การระบุต้นทุนเพิ่มเติมลงไปในใบสั่งซื้อสินค้า จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าขั้นสุดท้ายได้ เพื่อการคำนวนกำไรทางธุรกิจที่แม่นยำยิ่งขึ้น

เปิดใบสั่งซื้อที่บันทึกไว้เพื่อแก้ไขหรือสร้างใบสั่งซื้อใหม่ คลิก 'เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม' ที่ด้านล่างของคำสั่งซื้อ

เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรอกชื่อ 'ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม' และ 'จำนวนเงิน' จำนวนเงินอาจเป็นค่าลบได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณได้รับส่วนลดจากซัพพลายเออร์ของคุณ คลิกที่ปุ่ม '+ เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม' เพื่อเพิ่มบรรทัดใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

'ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม' และ 'จำนวนเงิน'

หลังจากบันทึกหรือสร้างใบสั่งซื้อ คุณจะเห็นส่วนต้นทุนเพิ่มเติมในรายละเอียดใบสั่งซื้อของคุณพร้อมจำนวนเงินที่เพิ่มเข้าไปในจำนวนสินค้าเพื่อคำนวณ 'รวม' ของใบสั่งซื้อ

ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายละเอียดของใบสั่งซื้อ

ในระหว่างการยืนยันการรับใบสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะนำมาคำนวนในต้นทุนของสินค้าที่ได้รับ

เลือกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะนำมาพิจารณาในต้นทุน

หากคุณได้รับคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน คุณสามารถใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับสินค้าบางรายการจากใบสั่งซื้อเท่านั้น ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกนำมาคำนวณราคาซื้อของรายการที่เลือก

หากคุณไม่มีสินค้าเหลือและไม่ได้เลือกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับทั้งหมดจะถูกยกเลิก ยืนยันตัวเลือกของคุณเพื่อดำเนินการต่อ

ยืนยันตัวเลือกของคุณเพื่อดำเนินการต่อ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้รับจะถูกทำเครื่องหมายเป็นยกเลิกในรายละเอียดใบสั่งซื้อที่ได้รับ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับ

หลังจากที่คุณได้รับใบสั่งซื้อแล้ว ระบบจะคำนวณต้นทุนถัวเฉลี่ยใหม่สำหรับแต่ละรายการ โดยคำนึงถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เลือก เพื่อให้การคำนวณมูลค่าสินค้าคงคลังรวมและตัวบ่งชี้กำไรที่เป็นไปได้แม่นยำยิ่งขึ้นใน 'การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง ' รายงาน.

ยอดรวมของต้นทุนที่เพิ่มเติม จะกระจายไปยังสินค้าที่ได้รับทั้งหมดตามสัดส่วนของต้นทุนการซื้อของแต่ละรายการที่ได้รับในคำสั่งซื้อ

ต้นทุนการซื้อขั้นสุดท้ายของรายการในคำสั่งซื้อ โดยคำนึงถึงต้นทุนเพิ่มเติม Cfinal จะถูกคำนวณดังนี้:

The final purchase cost of an item

C1 - ค่าใช้จ่ายในการซื้อของรายการที่ได้รับ
Costs - ยอดรวมของต้นทุนเพิ่มเติมที่เลือกเมื่อได้รับใบสั่งซื้อ
Subtotal -  มูลค่ารวมของรายการทั้งหมดที่ได้รับในการสั่งซื้อ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

ดูเพิ่มเติม

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง

วิธีการทำงานกับระบบจัดซื้อและซัพพลายเออร์

วิธีการโอนย้ายสินค้า

วิธีการปรับปรุงสต็อกสินค้า

ประวัติสินค้าคงคลัง