Τι είναι η Διαχείριση Προχωρημένων Αποθέματων

Η «Διαχείριση προχωρημένων αποθεμάτων» περιλαμβάνει ένα σύνολο πρόσθετων λειτουργιών στο back office που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά τα αποθέματα, να παρακολουθούν τυχόν αλλαγές στο απόθεμα και επίσης να θέτουν σε λειτουργία έναν μηχανισμό για ακριβέστερο υπολογισμό των δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η «Διαχείριση προχωρημένων αποθεμάτων» είναι διαθέσιμη μόνο στην καταβεβλημένη συνδρομή.

Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή ή μια δοκιμαστική περίοδο, μεταβείτε στην ενότητα «Χρέωση και συνδρομές» στο μενού «Ρυθμίσεις» του Back office.

'Προηγμένη Απογραφή'

Μετά την ενεργοποίηση, το μενού "Διαχείριση αποθεμάτων" θα εμφανιστεί στο Back Office.

μενού 'Διαχείριση αποθεμάτων'

Το 'Διαχείριση αποθεμάτων' περιλαμβάνει:

Οι Eντολές αγοράς - σας επιτρέπουν να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε παραγγελίες για την προμήθεια προϊόντων, να στέλνετε παραγγελίες σε προμηθευτές, να λαμβάνετε προϊόντα και να αποθηκεύετε τις πληροφορίες των προμηθευτών στο σύστημα.

Οι Eντολές μεταφοράς - επιτρέπουν σε έναν ιδιοκτήτη πολλαπλών καταστημάτων να διανέμει σωστά τα προϊόντα μεταξύ των καταστημάτων του.

Η Προσαρμογή αποθεμάτoς - σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το απόθεμα των προϊόντων και να αναφέρετε τον λόγο για αυτή τη ρύθμιση.

Το Ιστορικό Απογραφής - επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει αρχεία όλων των αλλαγών που έγιναν στο απόθεμα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των εντολών αγοράς και των προσαρμογών.

Η Έκθεση Αποτίμηση αποθέματων - σας κάνει να κατανοήσετε το συνολικό κόστος του αποθέματος και τα πιθανά κέρδη από την πώλησή τους.

Η Καταμέτρηση αποθέματος - σας επιτρέπει να δείτε το αναμενόμενο και πραγματικό απόθεμα για όλα ή τα επιλεγμένα προϊόντα, να δείτε το ποσό της απώλειας αποθέματος ή το πλεόνασμα αποθέματος και να φυλάξετε τα έγγραφα για κάθε απογραφή.

Εκτύπωση ετικετών - αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί στη λίστα προϊόντων ως μέρος της διαχείρισης προχωρημένων αποθεμάτων. Η ετικέτα μπορεί να περιέχει το όνομα του προϊόντος, το SKU, την τιμή και τον γραμμωτό κώδικα. Οι ετικέτες με γραμμικό κώδικα σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το σαρωτή για να προσθέσετε προϊόντα στην παραγγελία.

Η Παραγωγές - σας επιτρέπει να κρατάτε αρχείο του αποθέματος των παραγόμενων προϊόντων, όχι μόνο των συστατικών τους. Μπορεί να είναι χρήσιμο για προϊόντα που ετοιμάζονται εκ των προτέρων, όχι κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Για παράδειγμα, σε ένα αρτοποιείο. Τα παραγόμενα προϊόντα μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των καταστημάτων χρησιμοποιώντας τις προσαρμογές αποθέματος και τις μετρήσεις αποθέματος.

 

Η επιλογή "Σύνθετο απόθεμα" αλλάζει την εμφάνιση της φόρμας "Προϊόντα" και τον τρόπο υπολογισμού του κόστους των προϊόντων.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο προϊόν, μπορείτε να συμπληρώσετε την τιμή και το κόστος ως συνήθως. Ωστόσο, όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία "παρακολούθηση αποθέματος" στην ενότητα Απογραφή, θα δείτε επιπλέον πεδία που είναι διαθέσιμα μόνο με το προηγμένο απόθεμα. Για τον «Αρχικό προμηθευτή» μπορείτε να ορίσετε έναν συγκεκριμένο προμηθευτή για το προϊόν από τη λίστα και να ορίσετε το «Προεπιλεγμένο κόστος αγοράς».

επιπλέον πεδία

Αφού αποθηκεύσετε τις αλλαγές και ανοίξετε ξανά το στοιχείο για επεξεργασία, το πεδίο «Κόστος» θα αλλάξει σε πεδίο «Μέσο κόστος».  Θα υπολογιστεί αυτόματα όταν λαμβάνετε αντικείμενα χρησιμοποιώντας την προηγμένη λειτουργία αποθέματος.

Μη επεξεργάσιμο πεδίο 'Μέσο κόστος

Η αξία του κόστους του προϊόντος μετά τη λήψη νέων προϊόντων (NewCost) υπολογίζεται ως εξής:

New Cost calculation

StockBefore - απόθεμα πριν από την παραλαβή νέων προϊόντων

StockBefore - απόθεμα πριν από την παραλαβή νέων προϊόντων

CostBefore - κόστος πριν από την παραλαβή νέων προϊόντων

CostOfAdded - κόστος των εισερχόμενων νέων προϊόντων

Αυτή η τιμή κόστους θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις αναφορές και τους υπολογισμούς όλων των άλλων τιμών.

 

Δείτε επίσης:

Πώς να εργαστείτε με τις παραγγελίες αγοράς και τους προμηθευτές

Πώς να εργαστείτε με εντολές μεταφοράς

Πώς να εργαστείτε με προσαρμογές αποθεμάτων

Ιστορικό Απογραφής

Πώς να εργαστείτε με την καταμέτρηση των αποθεμάτων

Πώς να εκτυπώσετε ετικέτες για προϊόντα

Πώς να εργαστείτε με πρόσθετα έξοδα στις Εντολές Αγοράς

Πώς να εργαστείτε με την παραγωγή