Raport wyceny zapasów

Raport wyceny zapasów jest częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i jest dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Raport wyceny zapasów - pozwala zapoznać całkowity koszt zapasów i potencjalne zyski z ich sprzedaży.

Przejdź do sekcji „Wycena zapasów” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

Zaawansowane zarządzanie zapasami

Możesz zobaczyć aktualny raport „Wyceny zapasów”. Możesz wybrać raport według kategorii lub sklepów (jeśli masz sieć sklepów) i eksportować dane, klikając przycisk „Eksportuj”.

Eksportuj

Na górze znajduje się podsumowanie informacji o zapasach.

Całkowita wartość zapasów jest obliczana jako suma kosztów pomnożona na zapasy wszystkich artykułów.

Całkowita wartość sprzedaży jest obliczana jako suma kosztów pomnożona na zapasy wszystkich artykułów.

Potencjalny zysk oblicza się jako różnica między całkowitą wartością sprzedaży a całkowitą wartością zapasów.

Marża jest obliczana jako Potencjalny zysk podzielony przez całkowitą wartość sprzedaży w procentach.

Uwaga: Artykuły z negatywnym stanem zapasów nie są wliczane w Całkowitą wartość zapasów. Artykuły z negatywnym stanem zapasów lub zmienną ceną (puste pole ceny) nie są wliczane w Całkowitą wartość sprzedaży i Potencjalny zysk.

Możesz również zobaczyć szczegółowe informacje o zapasach każdego artykułu.

 

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

Jak pracować ze Zleceniami transferu

Jak pracować z Korektami zapasów