Αξιολόγηση αποθέματος

Η Αξιολόγηση αποθέματος αποτελεί μέρος της Προηγμένης Διαχείρισης Αποθεμάτων και είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτή τη λειτουργία.

Η έκθεση Αξιολόγηση αποθέματος κατανοεί το συνολικό κόστος του αποθέματος και τα πιθανά κέρδη από την πώλησή τους.

Μεταβείτε στην ενότητα "Αξιολόγηση αποθέματος" στο μενού "Διαχείριση Αποθεμάτων".

Μεταβείτε στην ενότητα 'Αξιολόγηση αποθέματος'

Μπορείτε να δείτε την ενημερωμένη έκθεση Αξιολόγηση αποθέματος. Μπορείτε να φιλτράρετε την αναφορά ανά κατηγορίες ή καταστήματα (αν έχετε πολλά καταστήματα) και να εξαγάγετε τα δεδομένα κάνοντας κλικ στο κουμπί 'Εξαγωγή'.

ενημερωμένη έκθεση 'Αποτίμηση αποθέματος'

Υπάρχει μια σύνοψη των πληροφοριών απογραφής στην κορυφή. 

Η συνολική αξία αποθέματος υπολογίζεται ως το άθροισμα του κόστους πολλαπλασιασμένο με το απόθεμα όλων των προϊόντων.

Total retail value is calculated as the sum of the price multiplied by the stock of all items.

Το δυνητικό κέρδος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής λιανικής αξίας και της συνολικής αξίας του αποθέματος.

Το περιθώριο υπολογίζεται ως δυνητικό κέρδος διαιρούμενο με τη συνολική λιανική αξία σε ποσοστό.

 

Σημείωση:

Τα προϊόντα με αρνητικό απόθεμα δεν υπολογίζονται στην τιμή του συνολικού αποθέματος.

Προϊόντα με αρνητικό απόθεμα ή μεταβλητή τιμή (κενό πεδίο τιμής) δεν υπολογίζονται στη συνολική λιανική αξία και το δυνητικό κέρδος.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες αποθέματος κάθε προϊόντος.

 

Δείτε επίσης:

Τι είναι η Διαχείριση Προχωρημένων Αποθέματων

Πώς να εργαστείτε με τις παραγγελίες αγοράς και τους προμηθευτές

Πώς να εργαστείτε με εντολές μεταφοράς

Πώς να εργαστείτε με προσαρμογές αποθεμάτων