Jak pracować z funkcją Produkcja

Produkcja jest częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i jest dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Funkcja Produkcji pozwala na prowadzenie rejestru zapasów produkowanych artykułów, a nie tylko ich komponentów. Może być przydatna w przypadku artykułów wyprodukowanych wcześniej, a nie w trakcie zamówienia. Na przykład, w piekarni. Produkowane artykuły można przenosić między sklepami, stosując korekty zapasów i Spisy inwentaryzacyjne.

Opcja Produkcji jest dostępna tylko dla artykułów złożonych.
Otwórz artykuł złożony, aby edytować go lub utworzyć nowy. Włącz opcję „Użyj produkcji” w sekcji Magazyn.

Użyj produkcji

Po włączeniu opcji, pola 'W magazynie' i 'Niski stan zapasów' pojawią się w formularzu artykułu. Możesz ręcznie ustawić te wartości dla artykułu złożonego, i nie wpłynie to na stan zapasów składników.
Od teraz, zapasy składników będą zmieniane poprzez otworzenie Produkcji lub Dekompozycję (wyjaśniono dalej).
Przy sprzedaży artykułu z włączoną opcją „Produkcja”, zostaną zmniejszone zapasy artykułu złożonego, a nie jego składniki.

Produkcja

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Przejdź do sekcji „Produkcja” w menu „Zaawansowane zarządzanie zapasami”.

Produkcja

 

Aby otworzyć produkcję, kliknij przycisk '+ Dodaj produkcję'.

+ Dodaj produkcję

 

Formularz 'Otwórz produkcję' zostanie otwarty do edycji.

Otwórz produkcję

 

Wybierz sklep z listy rozwijanej, w którym chcesz wykonać produkcję. Możesz również robić notatki w polu 'Uwagi'.

Uwagi

 

W sekcji „Artykuły” możesz znaleźć i dodać artykuły z listy artykułów złożonych, w których opcja produkcji została włączona. Jeśli klikniesz na to pole, pojawi się lista rozwijana twoich artykułów i możesz wpisać nazwę artykułu, SKU lub kod kreskowy, aby znaleźć potrzebny artykuł.

Artykuły

 

Pole "Koszt" pokazuje wartość obliczoną na podstawie kosztu komponentów artykułu.
Wypełnij pole 'Ilość' ilością każdego artykułu, który chcesz wyprodukować.
Możesz dodać więcej artykułów do zlecenia w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Koszt

 

Kliknij przycisk „Zapisz”, aby otworzyć produkcję.
Następnie zapasy produkowanych artykułów złożonych będą zwiększane, zgodnie z ich ilością; a zapasy komponentów produkowanych artykułów będą zmniejszane zgodnie z ich wykorzystaniem w produkowanych artykułach złożonych.
Ponadto zaktualizowana zostanie wartość Przeciętnego kosztu każdego wyprodukowanego artykułu złożonego.

Teraz zobaczysz utworzony dokument produkcji.

utworzony dokument produkcji

W menu "Więcej" dostępne są operacje związane z dokumentem produkcji: Zapisz jako PDF, Zapisz jako CSV i Zduplikuj.

Więcej

 

Jeżeli chcesz zdekomponować wyprodukowany artykuł złożony, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję "Dodaj dekompozycję".

Dodaj dekompozycję

 

Wypełnij formularz "Dokonaj dekompozycji" w podobny sposób, jak "Otwórz produkcję".

Otwórz produkcję

Po kliknięciu przycisku "Zapisz", zapasy zdekomponowanych artykułów złożonych zostaną zmniejszone o wspomnianą ilość, a zapasy ich komponentów zostaną zwiększone w zależności od ich wykorzystywania w produkowanych artykułach złożonych. Uzupełni się również koszt komponentów.

Zobacz też:

Przegląd Zaawansowanego zarządzania zapasami

Jak pracować z funkcjami Zlecenia zakupu i Dostawcy

Jak pracować ze Zleceniami transferu

Jak pracować z Korektami zapasów

Historia Zapasów

Jak pracować z funkcją Spis inwentaryzacyjny

Jak drukować Etykiety dla Artykułów