Làm thế nào để làm việc với sản xuất

Chủ đề

Sản xuât là một chức năng của tính năng quản lý tồn kho nâng cao, nó chỉ được kích hoạt khi người dùng đang ký dùng tính năng quản lý tồn kho nâng cao.

Chức năng sản xuất cho phép bạn giữ một thông tin hàng hoá lắp ghép trọn bộ của hàng tồn kho của mặt hàng sản xuất, không chỉ là thành phần của hàng hoá. Nó có thể hữu ích cho mặt hàng được tạo trước, không phải trong quá trình đặt hàng. Ví dụ, trong một tiệm bánh. Sản xuất các mặt hàng có thể di chuyển giữa các cửa hàng bằng cách sử dụng điều chỉnh hàng tồn kho và hàng tồn kho tính.

Lựa chọn sản xuất chỉ có sẵn cho các mặt hàng lắp ráp.
Mở mục composite để chỉnh sửa hoặc tạo ra một hình mới. Bật tùy chọn 'Sử dụng sản xuất' trong phần hàng tồn kho.

composite item to edit form

Khi các tùy chọn được kích hoạt, các lĩnh vực ' Tồn kho' và 'Tồn kho thấp' sẽ xuất hiện trong cửa sổ chi tiết mặt hàng. Bạn có thể thiết lập các giá trị cho mặt hàng lắp ráp theo cách thủ công, và điều này sẽ không ảnh hưởng đến các tồn kho của các mặt hàng cấu thành.
Từ đó trở đi, Tồn kho của các mặt hàng sẽ được thay đổi bằng cách tạo ra sản xuất lắp ráp hoặc Tháo rỡ (giải thích sau này).
Khi bán các mặt hàng với các tùy chọn 'Sản xuất', tồn kho của sản phẩm tổ hợp sẽ được giảm, nhưng không phải là thành phần nguyên liệu của nó.

‘In stock’ and ‘Low stock’ fields

Đừng quên để lưu thay đổi.

Đi đến phần 'Sản xuất' trong menu 'Hàng tồn kho quản lý'.

‘Production’ section in the ‘Inventory management’ menu

 

Để tạo ra một sản phẩm, nhấp vào nút '+ thêm sản xuất'.

‘+ Add production’ button

 

Giao diện 'Tạo sản xuất' sẽ mở ra để chỉnh sửa.

form ‘Create production’

 

Hãy chọn các cửa hàng từ danh sách thả xuống nơi bạn muốn thực hiện sản xuất. Bạn cũng có thể ghi chú trong trường 'Ghi chú'.

Selection the store from the drop-down list

 

Trong phần 'Hàng hóa', bạn có thể thêm các mặt hàng từ danh sách các bản ghi của bạn. Nếu bạn bấm vào các Trường, một danh sách thả xuống của hàng hóa của bạn sẽ xuất hiện và bạn có thể nhập vào các mục tên, mã sản phẩm hoặc mã vạch để tìm các mục bạn muốn.

Search items field

Ô Chi phí sẽ là giá trị tính toán dựa trên Chi phí của các mặt hàng tạo nên nó.
Điền "Số lượng: vào trường số lượng cho mỗi sản phẩm cần sản xuất.
Bạn có thể thêm các mặt hàng theo cách trên.

the ‘Items’ section

 

Nhấn nút lưu để lưu trữ và tạo mặt hàng sản xuất.
Sau đó số lượng mặt hàng sản xuất được tăng lên theo số lượng đã xác nhận và số tòn mặt hàng tạo nên nó sẽ được giảm đi trong kho.
Do đó giá trị trung bình của mặt hàng sẽ được cập nhật khi mỗi mặt hàng được cập nhật.

Bây giờ bạn có thể nhìn thấy tài liệu sản xuất của mặt hàng.

created production document

Chi tiết tài liệu sản xuất sẽ được xuất ra file PDF, CSV, hoặc nhân bản lên.

‘More’ menu

 

Nếu bạn muốn tháo rỡ mặt hàng, kích vào mũi tên xuống và chọn Thêm tháo rỡ.

‘Add disassembly’ button

 

Điền thông tin vào form Tháo rỡ giống như với Lắp ráp.

the ‘Create disassembly’ form

Sau khi chọn nút Lưu, tồn kho của mặt hàng sẽ giảm, tồn kho của thành phần tạo nên mặt hàng sẽ tăng, giá sẽ được tihns lại.