Τρόπος διαχείρισης πρόσβασης κωδικού PIN

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Loyverse POS.  Ο πίνακας εισαγωγής PIN εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κάθε εισαγωγής στο POS.

Ο πίνακας εισαγωγής PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας τετραψήφιος αριθμός μοναδικός για κάθε χρήστη - ιδιοκτήτη και υπάλληλο Loyverse POS και έχει σκοπό αναγνώρισης.

Η πρόσβαση PIN ορίζεται κατά την προσθήκη ενός νέου υπαλλήλου.

Πως να βρεις και να αλλάξεις το PIN

Αφού συνδεθείτε στο Back Office, μεταβείτε στη «Λίστα εργαζόμενων» στην ενότητα «Υπάλληλοι».

μεταβείτε στη «Λίστα υπαλλήλων»

Επιλέξτε τον υπάλληλο του οποίου θέλετε να διαχειριστείτε το PIN.

Επιλέξτε τον υπάλληλο

Στο πεδίο POS PIN, μπορείτε να δείτε το τρέχον PIN του υπαλλήλου.  Μπορείτε να το αλλάξετε αν χρειάζεται.

Σημείωση: Οποιαδήποτε ενέργεια με κωδικό PIN μπορεί να γίνει μόνο από τον ιδιοκτήτη ή τους υπαλλήλους που έχουν πρόσβαση στο Back Office στην αντίστοιχη ενότητα.

PIN του τρέχοντος εργαζομένου

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Πως να αφαιρέσετε ένα PIN

Η είσοδος στο POS είναι δυνατή χωρίς κωδικό PIN μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλοι χρήστες εκτός από τον ιδιοκτήτη.  Εάν έχετε τουλάχιστον έναν υπάλληλο ή ενεργοποιημένη τη λειτουργία "Timeclock", ο κωδικός PIN είναι υποχρεωτικός για κάθε χρήστη.

Στη φόρμα Επεξεργασία υπαλλήλου του ιδιοκτήτη, πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση κωδικού PIN".

κουμπί 'Απενεργοποίηση κωδικού PIN'

Επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση στο παράθυρο διαλόγου.

Επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε την πρόσβαση κωδικού PIN για τον κάτοχο μέσω του κουμπιού "Προσθήκη κωδικού PIN".

κουμπι 'Προσθήκη κωδικού PIN'

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Προτάσεις: Αλλάζετε τακτικά τα PIN σας για να αυξάνετε την ασφάλεια των δεδομένων σας.

 

Δείτε επίσης:

Πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν υπάλληλο στο Loyverse POS