Jak zarządzać PIN kodem dostępu

Tematy

Kod PIN służy do uzyskania dostępu do aplikacji Loyverse POS. Panel do wpisania kodu PIN pojawia się podczas każdego wejścia do POS.

Panel do wpisania kodu PIN

Kodem PIN jest 4-cyfrowy numer unikalny dla każdego użytkownika Loyverse POS - właściciela oraz pracowników i ma charakter identyfikacyjny.

Kod dostępu PIN ustawia się podczas dodawania nowego pracownika.

Jak znaleźć i zmienić kod PIN

Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego, przejdź do 'Listy pracowników' w sekcji 'Pracownicy'.

'Lista pracowników'

Wybierz pracownika, któremu chcesz zmienić PIN.

Wybierz pracownika

W polu PIN POS widoczny jest aktualny kod PIN pracownika. W razie potrzeby możesz go zmienić.

Uwaga: Wszystkie działania z kodem PIN mogą być wykonywane tylko przez właściciela lub pracownika, który ma dostęp do odpowiedniej sekcji w Panelu administracyjnym.

aktualny kod PIN pracownika

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Jak wyłączyć kod PIN

Otwarcie Punktu Sprzedaży bez kodu PIN jest możliwe tylko wtedy, gdy poza właścicielem nie ma innych użytkowników. Jeśli masz co najmniej jednego pracownika lub włączoną funkcję „Ewidencji czasu pracy”, kod PIN jest obowiązkowy dla każdego użytkownika

W formularzu Edycji pracownika właściciela, naciśnij przycisk "Wyłącz kod PIN".

przycisk 'Wyłącz kod PIN'

Potwierdzić wyłączenie w wyświetlonym oknie.

Potwierdzić wyłączenie

W każdej chwili można przywrócić dostęp kodem PIN dla właściciela za pomocą przycisku "Dodaj kod PIN".

przycisk 'Dodaj kod PIN'

Nie zapomnij zapisać ustawienia.

Wskazówka: Regularnie zmieniaj swoje kody PIN, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

 

Zobacz też:

Jak dodać pracownika w Loyverse POS