Jak nadać pracownikom dostęp do logowania w Loyverse POS przez e-mail

Tematy

1. Ustaw prawa dostępu dla grupy

Przejdź do menu „Prawa dostępu” w sekcji „Pracownicy” w Panelu Administracyjnym.

menu „Prawa dostępu” w sekcji „Pracownicy”

Wybierz istniejącą rolę ze swoimi pracownikami lub utwórz nową rolę.

Prawa dostępu grupę

Włącz opcję „Panel administracyjny” i zaznacz pole „Zarządzaj urządzeniami POS”.

pole „Zarządzaj urządzeniami POS”

2. Przydziel pracownika do grupy

Przejdź do "Listy pracowników" w sekcji "Pracownicy".

List pracowników

Dodaj pracownika, klikając przycisk „+ DODAJ PRACOWNIKA”. Jeżeli dodałeś wcześniej pracownika, otwórz go do edycji.

Dodaj pracownika

W oknie „Dodaj pracownika” wpisz Imię i Nazwisko pracownika, Identyfikator, Adres e-mail, Numer telefonu i Rolę (grupę utworzoną w pierwszym kroku).

okno „Dodaj pracownika”

3. Tworzenie hasła przez pracownika

Pracownik otrzyma e-mail z zaproszeniem do uzyskania dostępu do Panelu Administracyjnego. Powinien on kliknąć przycisk „Utwórz konto”.

e-mail z zaproszeniem

Pracownik zostanie przekierowany do formularza Panelu administracyjnego, więc musi podać hasło, aby utworzyć konto.

formular Panelu administracyjnego

Jeżeli pracownik wejdzie do Panelu Administracyjnego, oznacza to, że konto zostało utworzone.

pracownik wejdzie do Panelu Administracyjnego

Jeśli nie nadałeś tej grupie pracowników żadnych innych praw dostępu, Twój pracownik nie będzie widział żadnych innych informacji w Panelu Administracyjnym, oprócz urządzeń POS.

4. Zaloguj się do Loyverse POS

Teraz pracownik może zalogować się do Loyverse POS na urządzeniu mobilnym za pomocą swojego e-maila i hasła, utworzonego w poprzednim kroku.

e-mail i hasło

 

Zobacz też:

Jak dodać pracownika w Loyverse POS