วิธีการให้พนักงานเข้าสู่ระบบ POS Loyverse ผ่านทางอีเมล

หัวข้อ

1 ให้สิทธิการเข้าถึงสำหรับกลุ่ม

ไปที่เมนู 'สิทธิ์ใช้งาน' ในหมวดตั้งค้าพนักงานของระบบหลังร้าน

สิทธิ์ใช้งาน

เลือกกลุ่มที่มีอยู่ให้กับพนักงานของคุณ หรือสร้างกลุ่มใหม่

หรือสร้างกลุ่มใหม่

เปลี่ยนตัวเลือก 'ระบบหลังร้าน' และตรวจสอบในเมล์ฺบ๊อกซ์ ‘เปลี่ยนการตั้งค่าของร้านและ POS’.

เปลี่ยนการตั้งค่าของร้านและ POS

2. กำหนดพนักงานให้กับกลุ่ม

ไปที่ 'รายชื่อพนักงาน' ในส่วน 'พนักงาน'

พนักงาน

สร้างพนักงาน โดยคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มพนักงาน' ถ้าคุณได้สร้างพนักงานไว้ก่อนแล้ว ให้เปิดขึ้นมาแก้ไข

เพิ่มพนักงาน

ที่หน้าจอ 'แก้ไขพนักงาน' กรอกชื่อของพนักงาน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และบทบาท (ชื่อกลุ่มที่คุณสร้างในขั้นตอนแรก)

แก้ไขพนักงาน

3. การสร้างรหัสผ่าน โดยพนักงาน

พนักงานจะได้รับอีเมลคำเชิญให้สิทะิการเข้าถึงระบบหลังร้าน เขาหรือเธอควรคลิกปุ่ม 'สร้างบัญชีผู้ใช้'

สร้างบัญชีผู้ใช้

พนักงานจะถูกลิ้งค์ไปกลับที่แบบฟอร์มในระบบหลังร้านเพื่อให้กรอกรหัสผ่านสำหรับสร้างบัญชีพนักงาน

พนักงานจะถูกลิ้งค์ไปกลับที่แบบฟอร์มในระบบหลังร้านเพื่อให้กรอกรหัสผ่านสำหรับสร้างบัญชีพนักงาน

เมื่อพนักงานถูกนำเข้าสู่หน้าระบบหลังร้าน หมายความว่า บัญชีได้ถูกสร้างเรียบร้อย

บัญชีได้ถูกสร้างเรียบร้อย

ถ้าคุณไม่กำหนดให้พนักงานกลุ่มนี้ได้สิทธิ์ใด ๆ  พนักงานของคุณจะไม่สามารถเห็นเมนูและจัดการระบบหลังร้าน ยกเว้นแต่การใช้งานระบบเครื่อง POS ได้เท่านั้น

4. เข้าสู่ระบบใน Loyverse POS

ตอนนี้พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบใน Loyverse POS ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ตนเองสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้

เข้าสู่ระบบใน Loyverse POS

 

ดูสิ่งนี้ด้วย:

วิธีการเพิ่มพนักงานใน Loyverse POS