Làm thế nào để cung cấp cho nhân viên truy cập để đăng nhập vào Loyverse POS thông qua E-mail

Chủ đề

1. Thực hiện quyền truy cập cho nhóm

Đi đến 'Quyền truy cập' menu, phần 'Nhân viên ' trong 'Quản trị'.

'Quyền truy cập' menu

Chọn một nhóm hiện có với các nhân viên của bạn hoặc tạo một nhóm mới.

có với các nhân

Chuyển vào 'Quản trị' tùy chọn và kiểm tra trong hộp 'Thiết bị POS quản lý'.

'Quản trị' tùy chọn

 

2. Chỉ định nhân viên cho nhóm

Đi đến 'danh sách nhân viên' trong phần 'Nhân viên'.

Nhân viên

Tạo ra nhân viên bằng cách bấm vào nút 'Thêm nhân viên'. Nếu bạn đã tạo ra các nhân viên trước, mở nó để chỉnh sửa.

Add Employee

Tại 'Nhân viên chỉnh sửa' cửa sổ điền vào tên của nhân viên, địa chỉ email, số điện thoại và vai trò (nhóm mà bạn đã tạo ở bước đầu tiên).

Nhân viên chỉnh sửa

 

3. Tạo mật khẩu bởi nhân viên

Nhân viên sẽ nhận được Email với một lời mời để có được quyền truy cập vào 'Quản trị'. Anh ta hoặc cô ấy nên nhấp vào nút 'Tạo một tài khoản'.

Email với một lời mời để có được quyền truy cập vào 'Quản trị'

Nhân viên sẽ được chuyển hướng đến 'Quản trị', do đó, người đó có để điền vào mật khẩu để tạo tài khoản.

được chuyển hướng đến 'Quản trị'
 
Khi nhân viên bước vào 'Quản trị', nó có nghĩa là các tài khoản được tạo ra.

bước vào 'Quản trị'

Nếu bạn không chỉ định cho nhóm nhân viên này bất kỳ quyền truy cập khác thì nhân viên của bạn sẽ không nhìn thấy và quản lý bất kỳ thông tin nào khác trong 'Quản trị' trừ các thiết bị POS.

4. Đăng nhập vào Loyverse POS

Bây giờ, một nhân viên có thể đăng nhập vào Loyverse POS tại thiết bị di động với email và mật khẩu của mình, tạo ra ở bước trước.

đăng nhập vào Loyverse POS tại thiết

 

Xem thêm:
Làm thế nào để thêm một nhân viên trong Loyverse POS