Raport Podsumowania sprzedaży w Panelu Administracyjnym

Po wejściu do Panelu Administracyjnego, wszystkie najważniejsze informacje o sprzedaży zobaczysz w sekcji 'Podsumowanie sprzedaży'.

Podsumowanie sprzedaży

Na górze możesz ustawić okres dla raportu: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W tym miesiącu lub określić go. Jeśli masz kilka sklepów, możesz wybrać niektóre z nich dla raportu. To samo dotyczy pracowników.

masz kilka sklepów

Istnieje zbiór zakładek z wartościami głównych parametrów sprzedaży: Sprzedaż brutto, Zwroty, Rabaty, Sprzedaż netto, Zysk brutto. Poniżej każdej wartości możesz zobaczyć, ile, mniej lub więcej zrobiłeś, w porównaniu z poprzednim okresem w tym samym czasie.
Jeśli klikniesz na którąkolwiek z tych zakładek, zobaczysz wykres wybranego parametru w danym okresie.

zobaczysz wykres wybranego

Sprzedaż brutto jest całkowitym przychodem, obliczonym jako suma wszystkich sprzedaży przed uwzględnieniem jakichkolwiek zniżek, napiwków i podatków. Jeżeli jednak podatek jest już wliczony w cenę towarów, cena ta jest wykorzystywana do obliczenia sprzedaży brutto.
Uwaga: Podatki dodawane do ceny nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu sprzedaży brutto. Podatki wliczone w cenę artykułu będą brane pod uwagę przy obliczaniu sprzedaży brutto. Koszt modyfikatorów wliczany jest w sprzedaż brutto. Rabaty nie są brane pod uwagę przy obliczaniu sprzedaży brutto.

 

Zwroty to kwota pieniędzy zwrócona klientom, obliczona jako suma cen zwróconych artykułów przed dodaniem jakichkolwiek zniżek, napiwków i podatków. Jednakże, jeżeli podatek jest już wliczony w cenę towarów, cena ta jest wykorzystywana do obliczania zwrotów.

 

Rabaty to kwota wszystkich rabatów zastosowanych do artykułów, obliczona jako różnica między sumą rabatów na paragonach ze sprzedaży a sumą rabatów na paragonach zwróconych.

 

Sprzedaż netto to całkowite przychody pomniejszone o koszty rabatów i zwrotów ze sprzedaży.
Sprzedaż netto = Sprzedaż brutto - Rabaty - Zwroty

 

Zysk brutto - Sprzedaż netto minus Koszt towarów w wybranym okresie
Zysk brutto = sprzedaż netto - koszt towarów

 

Na diagramie parametrów sprzedaży można wybrać wyświetlanie danych w formie obszaru lub słupków, a także grupować je jako cogodzinne, dziennie, tygodniowe, miesięczne, kwartalne lub roczne.

formie obszaru lub słupków

 

Na dole, możesz zobaczyć tabelę z informacją podsumowania sprzedaży dla każdego dnia.
Możesz wyeksportować raport Podsumowania sprzedaży, klikając przycisk „Eksportuj”.

Eksportuj

Możesz także skonfigurować i dostosować wyświetlane kolumny, klikając ikonkę trzech pionowych linii po prawej stronie nagłówka.

stronie nagłówka