เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในตัวบนอุปกรณ์ Sunmi

Loyverse POS รองรับอุปกรณ์ Sunmi รุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ในตัว

รายชื่ออุปกรณ์ Sunmi ที่รองรับ:

Sunmi V1
Sunmi V1S
Sunmi V2
Sunmi V2 pro
Sunmi T1 mini
Sunmi T2 mini
Sunmi D2 mini
Sunmi T2
Sunmi S2
Sunmi M2

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ภายในบนอุปกรณ์ SUNMI ให้เข้าแอป Loyverse POS แล้วไปที่การตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า

 กดสร้างเครื่องพิมพ์ โดยการแตะที่ปุ่มเครื่องหมาย '+'

แตะปุ่ม '+'

ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในช่อง "ชื่อ" (ชื่ออะไรก็ได้) ต่อไปเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์เป็น Sunmi

พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วเลือก SUNMI

ต่อไปเลือก "ความกว้างกระดาษ" ถ้าใช้รุ่นกระดาษ 3 นิ้วให้เลือกเป็น 80mm ถ้าใช้รุ่นกระดาษ 2 นิ้ว ให้เลือกเป็น 58mm

เลือก 'ความกว้างของกระดาษ'

กดปุ่ม "พิมพ์ทดสอบ" เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์

แตะปุ่ม 'ทดสอบการพิมพ์'

ถ้ามีกระดาษใบเสร็จพิมพ์ออกมาจากการทดสอบพิมพ์ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จการทดสอบ

การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานอย่างไร และอย่าลืมกดบันทึกการตั้งค่าโดยกดที่ปุ่ม "บันทึก" ด้วย

การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตอนนี้คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ของคุณในลิตส์รายการ

เครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ

หมายเหตุ: ไม่สามารถเชื่อมต่อและพิมพ์ใบเสร็จจากอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ มาที่เครื่องพิมพ์ในตัวของอุปกรณ์ Sunmi ได้