เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในตัวบนอุปกรณ์ Sunmi

Loyverse POS รองรับอุปกรณ์ Sunmi รุ่นที่มีเครื่องพิมพ์ในตัว

รายชื่ออุปกรณ์ Sunmi ที่รองรับ:

Sunmi V1
Sunmi V1S
Sunmi V2
Sunmi V2 pro
Sunmi T1 mini
Sunmi T2 mini
Sunmi D2 mini
Sunmi T2 หมายเหตุ: หน้าจอที่สองบนอุปกรณ์นี้จะไม่ทำงานเป็นหน้าจอสำหรับลูกค้า (CDS)
Sunmi S2 หมายเหตุ: หน้าจอที่สองบนอุปกรณ์นี้จะไม่ทำงานเป็นหน้าจอสำหรับลูกค้า (CDS)
Sunmi M2

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ภายในบนอุปกรณ์ SUNMI ให้เข้าแอป Loyverse POS แล้วไปที่การตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า

 กดสร้างเครื่องพิมพ์ โดยการแตะที่ปุ่มเครื่องหมาย '+'

แตะปุ่ม '+'

ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในช่อง "ชื่อ" (ชื่ออะไรก็ได้) ต่อไปเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์เป็น Sunmi

พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วเลือก SUNMI

ต่อไปเลือก "ความกว้างกระดาษ" ถ้าใช้รุ่นกระดาษ 3 นิ้วให้เลือกเป็น 80mm ถ้าใช้รุ่นกระดาษ 2 นิ้ว ให้เลือกเป็น 58mm

เลือก 'ความกว้างของกระดาษ'

กดปุ่ม "พิมพ์ทดสอบ" เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์

แตะปุ่ม 'ทดสอบการพิมพ์'

ถ้ามีกระดาษใบเสร็จพิมพ์ออกมาจากการทดสอบพิมพ์ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องแล้ว

ใบเสร็จการทดสอบ

การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานอย่างไร และอย่าลืมกดบันทึกการตั้งค่าโดยกดที่ปุ่ม "บันทึก" ด้วย

การตั้งค่าสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตอนนี้คุณจะเห็นเครื่องพิมพ์ของคุณในลิตส์รายการ

เครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ

หมายเหตุ: ไม่สามารถเชื่อมต่อและพิมพ์ใบเสร็จจากอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ มาที่เครื่องพิมพ์ในตัวของอุปกรณ์ Sunmi ได้