Kết nối máy in tích hợp trên thiết bị Sunmi

Chủ đề

Loyverse Ứng dụng Loyverse POS cho Android tương thích với máy in tích hợp sẵn trên các thiết bị của Sunmi.

Danh sách các thiết bị Sunmi được hỗ trợ:

Sunmi V1
Sunmi V1S
Sunmi V2
Sunmi V2 pro
Sunmi T1 mini
Sunmi T2 mini
Sunmi D2 mini
Sunmi T2
Sunmi S2
Sunmi M2

Để kết nối máy in nội bộ trên thiết bị SUNMI, hãy khởi động ứng dụng Loyverse POS và đi tới Cài đặt.

đi đến cài đặt

 Tạo ra một máy in bằng cách bấm vào nút '+'.

Nút ‘+’

Nhập tên máy in của bạn vào trường 'Tên' và chọn Sunmi từ menu thả xuống của kiểu máy in.

chọn các kiểu máy in SUNMI

Chọn 'Chiều rộng giấy' của máy in.

Chọn 'Chiều rộng giấy'

Nhấp vào nút 'In thử nghiệm' để kiểm tra kết nối máy in của bạn với các ứng dụng Loyverse POS.

Nhấn vào nút 'Kiểm tra in'

Nếu kiểm tra hóa đơn in ra thành công, thì máy in của bạn đã được thiết lập chính xác.

biên lai thử nghiệm

Chọn cài đặt cho máy in của bạn tùy thuộc vào cách thức bạn muốn sử dụng nó. Đừng quên để tiết kiệm tất cả các cài đặt kết thúc, bằng cách bấm vào nút 'Lưu'.

lưu tất cả cài đặt

Bây giờ bạn có thể xem máy in của bạn trong danh sách.

máy in trong danh sách

Lưu ý: Không thể kết nối và in hóa đơn từ các thiết bị di động khác tại máy in tích hợp của thiết bị Sunmi.