วิธีการส่งออกข้อมูลจากรายงานและเปิดใน Excel

เลือกรายงานใน Back Office ในส่วนของ "รายงาน" ตัวอย่างเช่น ดู 'ยอดขาย แยกตาม หมวดหมู่'

ส่วน 'ยอดขาย แยกตาม หมวดหมู่'

หลังจากที่เลือกระยะเวลาที่ต้องการ กดปุ่ม 'ส่งออก'

กดปุ่ม 'ส่งออก'

และป้อนชื่อไฟล์ของคุณ Loyverse POS สามารถส่งออกข้อมูลในกระดาษคำนวณ CSV ตอนนี้ คุณมีแฟ้มบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถัดไป คุณจำเป็นต้องเปิดไฟล์ผ่าน Microsoft Excel

Microsoft Excel

ใน Microsoft Exel เลือก 'ข้อมูล -แบบสอบถามใหม่... - จาก CSV'

Data New Query

เลือกไฟล์ CSV จาก นั้นคลิก 'นำเข้า'

select CSV

คุณจะเห็นหน้าต่าง ' ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ' กับตาราง

query editor

คลิก 'ปิดและโหลด'

close and load

ดังนั้น คุณได้เปิดตารางกับรายงานการขายส่งออกตามประเภท

opened table