Làm thế nào để xuất dữ liệu từ báo cáo và mở trong Excel

Chủ đề

Chọn báo cáo của bạn ở lại 'Quản trị', trong phần "Báo cáo". Ví dụ, xem 'Bán hàng theo thể loại'.

Chọn báo cáo của bạn ở lại 'Quản trị', trong phần "Báo cáo". Ví dụ, xem 'Bán hàng theo thể loại'.

 

Sau khi lựa chọn khoảng thời gian cần thiết, nhấn nút 'Xuất khẩu'.

Sau khi lựa chọn khoảng thời gian cần thiết, nhấn nút 'Xuất khẩu'.

 

Và nhập tên tập tin của bạn. Loyverse POS có thể xuất dữ liệu trong bảng tính CSV. Bây giờ bạn có các tập tin đã lưu trong máy tính của bạn.

Tiếp theo, bạn phải mở tập tin của bạn thông qua Microsoft Excel.

Microsoft Excel

 

Trong Microsoft Exel, chọn 'Dữ liệu - truy vấn mới... - từ CSV'.

Data New Query

 

Chọn tệp CSV của bạn và nhấp vào 'Nhập khẩu'.

select CSV

 

Bạn sẽ thấy một cửa sổ ‘Query Editor’ -'truy vấn biên tập ' với bảng.

query editor

 

Nhấp vào 'Đóng & Tải'.

close and load

 

Kết quả là bạn đã mở các bảng với các báo cáo bán hàng xuất khẩu theo thể loại.

opened table