วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษรบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

หัวข้อ

วิธีการเพิ่มขนาดตัวอักษรบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ให้เข้าไปปรับขนาดอักษรที่การตั้งค่าอุปกรณ์

หมายเหตุ: การปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น อาจทำให้คำบางคำแสดงไม่ถูกต้องในบางภาษา

สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเมนู "การแสดงผล" ไปที่เมนู 'การซูมหน้าจอและแบบอักษร' หรือ 'ขนาดแบบอักษร'

สำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเมนู การแสดงผล ไปที่เมนู 'การซูมหน้าจอและแบบอักษร' หรือ 'ขนาดแบบอักษร'

 เลือกเปลี่ยนขนาดอักษรของอุปกรณ์ของคุณ

เลือกเปลี่ยนขนาดอักษรของอุปกรณ์ของคุณ

หลังจากบันทึกการตั้งค่าของอุปกรณ์แล้ว ขนาดอักษรของข้อความในแอปจะเปลี่ยนไป

หลังจากบันทึกการตั้งค่าของอุปกรณ์แล้ว ขนาดอักษรของข้อความในแอปจะเปลี่ยนไป

หมายเหตุ: การปรับขนาดตัวอักษรนั้นจะไม่ส่งผลต่อขนาดของตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาบนใบเสร็จ

หากต้องการให้ชื่อรายการสินค้าใหญ่ขึ้น ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกเมนู 'เค้าโครงรายการหน้าจอหลัก'

หากต้องการให้ชื่อรายการสินค้าใหญ่ขึ้น ให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกเมนู 'เค้าโครงรายการหน้าจอหลัก

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีเปลี่ยนเลย์เอาต์หน้าจอการขาย