วิธีการแลกคะแนนส่วนลดลูกค้า

หัวข้อ

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

แตะไอคอน 'ค้นหา' ในมุมบนขวา

แตะไอคอน 'ค้นหา'

ป้อนชื่อลูกค้า อีเมล หรือหมายเลขการหาพวกเขา

ป้อนชื่อลูกค้า อีเมล

ตามภาพด้านล่าง แตะ 'แลกแต้ม'

'แลกแต้ม'

App จะแสดงแลกค่าได้สูงสุด แต่ ตามที่ลูกค้าต้องการ คุณสามารถป้อนยอดเงินที่มีขนาดเล็ก หลังจากแตะ 'ตกลง' จุดจะดำเนินการ และราคาซื้อจะลดลง

หลังจากแตะ 'ตกลง'

แล้ว คุณจะเห็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินมูลค่ารวมส่วนลด

ารวมส่วนลด

แล้ว คุณจะพบตัวเองในกระบวนการซื้อปกติ ตามปกติ แตะ 'ค่าธรรมเนียม' เพื่อจบการ

'ค่าธรรมเนียม'

คุณจะพบตัวเองในกระบ

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับลูกค้า

รหัสลูกค้าตามหมายเลข

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า