รายงานสรุปการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ในระบบหลังร้าน

ในระบบหลังร้าน ไปที่ส่วน 'ยอดขายตามสินค้า'

ยอดขายตามสินค้า

คุณสามารถตั้งค่ารอบระยะเวลาสำหรับรายงาน: วันนี้ เมื่อวาน นี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือกำหนดเอง

คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าแต่ละตัว รายการ 5 อันดับแรกจะแสดงตาม 'ยอดขายสุทธิ' พร้อมกับยอดรวมที่ขายได้ข้างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการขายของคุณตามรายการ

สำหรับ 'ยอดขาย แยกตาม สินค้า แผนภาพ' ทางด้านขวา คุณสามารถเลือกดูข้อมูลเป็นแผนภูมิแท่ง เส้น หรือแผนภูมิวงกลม และจัดกลุ่มตามชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี

ยอดขาย แยกตาม สินค้า แผนภาพ

ที่ด้านล่างจะเป็นตารางค่าพารามิเตอร์ของแต่ละรายการสินค้า

คุณยังสามารถตั้งค่าและปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดงโดยคลิกที่ไอคอนเส้นแนวตั้งสามเส้นที่ด้านขวามือของส่วนหัว

ไอคอนเส้นแนวตั้งสามเส้น

คอลัมน์ที่แสดง

ตั้งพารามิเตอร์ทางเลือก ได้แก่

SKU - คือหมายเลขที่สต็อก เป็นเลขเรียงลำดับที่กำหนดให้กับสินค้าแต่ละรายการ ดูรายละเอียดในวิธีการเพิ่มรายการในระบบหลังร้าน Loyverse

ประเภท - ประเภทของสินค้า

สินค้าที่ขาย - จำนวนรวมของสินค้าที่ถูกขายในช่วงระยะเวลาที่เลือก

ยอดขาย - รายได้รวมสำหรับสินค้าในระยะเวลาที่เลือก ดูรายละเอียดในข้อมูลสรุปการขายในระบบหลังร้าน

สินค้าคืนเงิน - จำนวนสินค้าที่รับคืนในระหว่างระยะเวลาที่เลือก

คืนเงิน - ยอดรวมการคืนเงินสำหรับสินค้าในช่วงระยะเวลาที่เลือก ดูรายละเอียดในข้อมูลสรุปการขายในระบบหลังร้าน

ส่วนลด - ยอดเงินของส่วนลดทั้งหมดของสินค้าสำหรับรอบระยะเวลาที่เลือก ดูรายละเอียดในข้อมูลสรุปการขายในระบบหลังร้าน

ยอดขายสุทธิ - ยอดขายลบ ด้วยต้นทุนของส่วนลดและส่งคืนสินค้าขายสำหรับระยะเวลาที่เลือก ดูรายละเอียดในข้อมูลสรุปการขายในระบบหลังร้าน

ยอดขายสุทธิ = ยอดขาย - ส่วนลด - คืนเงิน

ต้นทุน - ต้นทุนสินค้า

กำไรขั้นต้น - ยอดขายสุทธิลบด้วยต้นทุนของสินค้าสำหรับรอบระยะเวลาที่เลือก

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ - ต้นทุนของสินค้า 

เปอร์เซ็นต์กำไร - กำไรของสินค้าสำหรับรอบระยะเวลาที่เลือก คำนวณเป็นอัตรากำไรขั้นต้นกับขายสุทธิ

เปอร์เซ็นต์กำไร = (กำไรขั้นต้น / สุทธิขาย) * 100%

ภาษี - จำนวนภาษีที่นำไปใช้กับสินค้าสำหรับระยะเวลาที่เลือก

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการขายในช่วงเวลาที่ต้องการไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์ CSV โดยคลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก' ที่ด้านบนของตารางข้อมูล

ส่งออก

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเรียกเปิดใน Google ชีต

ไฟล์ใน Google ชีต

 

ดูเพิ่มเติม

ส่วนรายงาน ใบเสร็จรับเงิน ในระบบหลังร้าน

รายงานการขายตามประเภทใน Loyverse POS