ส่วนรายงาน ใบเสร็จรับเงิน ในระบบหลังร้าน

ในระบบหลังร้าน คลิ๊กไปที่ส่วน 'ใบเสร็จรับเงิน' ในหน้าเมนู 'รายงาน'

ใบเสร็จรับเงิน

คุณสามารถเลือกรอบระยะเวลารายงานที่ต้องการ ด้วยตัวเลือกเวลาที่ด้านบนของหน้าจอ

ยังมีตัวเลือกของประเภทใบเสร็จต่าง ๆ ที่ด้านบนของหน้า: 'ใบเสร็จทั้งหมด' 'การขาย' และ 'คืนเงิน'

ถ้าคุณคลิกที่ใด ๆ ของปุ่มเหล่านี้ เฉพาะข้อมูลประเภทนี้จะแสดงในรายการ

'ใบเสร็จทั้งหมด' 'การขาย' และ 'คืนเงิน'

ถ้าคุณย้ายเคอร์เซอร์ผ่านแต่ละใบเสร็จ มันจะไฮไลท์ทั้งแถว ถ้าคุณคลิกที่แถวนั้น รายละเอียดใบเสร็จจะปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ

รายละเอียดใบเสร็จ

คุณสามารถส่งออกข้อมูลเฉพาะประเภทใบเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาที่ต้องการเก็บลงคอมพิวเตอร์ในแฟ้ม CSV โดยการคลิกที่ปุ่ม 'ส่งออก' ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

ส่งออก

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเรียกเปิดใน Google ชีต

โต๊ะพร้อมใบเสร็จ

คุณสามารถกรอง หรือเรียงลำดับรายงานขายตามพารามิเตอร์ เช่น ดูประวัติการซื้อของลูกค้าที่มีการลงทะเบียนลูกค้าสมาชิกไว้

จัดเรียงยอดขายตามลูกค้า

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการเปิดแฟ้ม CSV ในตาราง Google ชีต