Sekcja Paragony w menu Raporty w Panelu Administracyjnym

W Panelu Administracyjnym przejdź do sekcji „Paragony” w menu „Raporty”.

sekcja 'Paragony'

Można wybrać żądany okres dla raportu za pomocą przycisków wyboru czasu na górze strony.
Na górze strony znajduje się również przegląd różnych typów paragonów: Wszystkie paragony", "Sprzedaż" i "Zwroty". Jeśli klikniesz na którykolwiek z tych przycisków, tylko ten typ paragonu będzie wyświetlany na liście.

Różne rodzaje paragonów

Jeśli przesuniesz kursor nad każdym paragonem, zaznaczy on cały wiersz. Jeśli klikniesz na niego, po prawej stronie ekranu pojawią się szczegóły paragonu.

Szczegóły paragonu

W pliku CSV można eksportować określone typy paragonów dla danego okresu, klikając przycisk "Eksportuj" w lewym górnym rogu ekranu.

przycisk 'Eksportuj'

Po pobraniu pliku na komputer, możesz go otworzyć w Arkuszach Google.

Pliki w Arkuszach Google

Możesz filtrować lub sortować sprzedaż według określonych parametrów, na przykład Zobacz historię zakupów zarejestrowanych klientów.

Filtruj lub sortuj sprzedaż

 

Zobacz też:

Jak otworzyć plik CSV w Arkuszach Google

Jak zobaczyć historię zakupów zarejestrowanych klientów