วิธีการเปิดแฟ้ม CSV ในตาราง Google ชีต

ใช้แฟ้ม CSV ใน Back Office สำหรับการส่งออกรายงาน นำเข้า-ส่งออกรายการสินค้า และลูกค้า

สำหรับเปิดแฟ้มชนิดนี้ คุณสามารถใช้ Google  ชีต

ไปที่ Google ชีต และคลิกที่ปุ่ม ‘เริ่มสเปรดชีตใหม่'

เริ่มสเปรดชีตใหม่

ไปที่เมนู 'ไฟล์' และคลิกที่ปุ่ม 'นำเข้า'

นำเข้า

ไปที่แท็บ 'อัปโหลด' ของหน้าต่าง 'เปิดแฟ้ม' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

อัปโหลด

ในหน้าการนำเข้าไฟล์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย 'แปลงข้อความเป็นตัวเลข วันที่ และสูตร' จากนั้นคลิกที่ปุ่ม 'นำเข้าข้อมูล'

ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

เป็นผล คุณได้เปิดแฟ้ม CSV เป็นตาราง

ไฟล์ CSV เป็นตาราง

ตอนนี้ คุณสามารถแก้ไขกระดาษคำนวณนี้

ถ้าคุณต้องการบันทึกตารางชีตในรูปแบบ CSV กลับไปยังคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเข้าระบบหลังร้านของ Loyverse ไปที่เมนู 'ไฟล์' เลือก 'ดาวน์โหลด' และคลิกเลือกที่ ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  ‘ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค’ 

ดาวน์โหลด

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการส่งออกข้อมูลจากรายงานและเปิดใน LibreOffice Calc หรือ OpenOffice Calc

วิธีการส่งออกข้อมูลจากรายงานและเปิดใน Excel

การนำเข้าและส่งออกรายการ