Raport Sprzedaży według artykułu w Panelu Administracyjnym

W Panelu Administracyjnym przejdź do sekcji „Sprzedaż według artykułu”.

Sprzedaż według artykułu

Na górze możesz ustawić okres raportu: dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu, w tym miesiącu lub określić go.
Zobaczysz informacje o sprzedaży według artykułów. pierwszych 5 artykułów zostaną wyświetlone zgodnie z „Sprzedażą netto” wraz z sumą kwot sprzedaży obok. Dla „Wykresu sprzedaży według artykułu” po prawej stronie możesz wybrać wyświetlanie takich danych jak, wykres słupkowy, liniowy lub kołowy, a także grupować je w godziny, dni, tygodnie, miesiące, kwartały lub lata.

Sprzedażą netto

W przypadku wykresu "Sprzedaż według artykułow" po prawej stronie, możesz wybrać wykres słupkowy, liniowy lub kołowy, a także pogrupować je w Godziny, Dni, Tygodnie, Miesiące, Kwartały lub Lata.

Kwartały lub Lata

 

Na dole możesz zobaczyć tabelę z wartością parametrów dla każdego artykułu.
Możesz także skonfigurować i dostosować wyświetlane kolumny, klikając ikonkę trzech

pionowych linii po prawej stronie nagłówka

.skonfigurować i dostosować

Opcje parametrów obejmują:

SKU - Unit Keeping Unit to unikalny kod nadany każdemu artykułowi. Zobacz szczegóły w Jak dodawać artykuły w Panelu administracyjnym Loyverse

Kategoria - kategoria artykułu

Sprzedane artykuły -suma artykułów sprzedanych w wybranym okresie

Sprzedaż brutto - suma przychodów za artykuły sprzedane w wybranym okresie. Zobacz szczegóły w Podsumowaniu sprzedaży w Panelu Administracyjnym

Zwrócone artykuły - suma artykułów, które zostały zwrócone w wybranym okresie

Zwroty - całkowita suma zwrócona za artykuły w wybranym okresie. Zobacz szczegóły w Podsumowaniu sprzedaży w Panelu Administracyjnym

Rabaty - suma wszystkich zniżek na artykuły w wybranym okresie. Zobacz szczegóły w Podsumowaniu sprzedaży w Panelu Administracyjnym

Sprzedaż netto - Sprzedaż brutto minus koszt rabatów i przychodów ze sprzedaży w wybranym okresie. Zobacz szczegóły w Podsumowaniu sprzedaży w Panelu Administracyjnym

Sprzedaż netto formula

Koszt towarów - koszt artykułu

Zysk brutto - Sprzedaż netto minus Koszt towarów w wybranym okresie

Zysk brutto formula

Marża - marża artykułu w wybranym okresie, obliczana jest jako stosunek zysku brutto do sprzedaży netto

Marża formula

Podatki - kwota podatków nakładanych na artykuł w wybranym okresie

Możesz eksportować raport Sprzedaży według artykułu dla wybranego okresu w plik CSV, klikając przycisk „Eksportuj” na górze tabeli danych.

Eksportuj

Po pobraniu pliku na komputer, możesz go otworzyć w Arkuszach Google.

otworzyć w Arkuszach Google

 

Zobacz też:

Sekcja Paragony w menu Raporty w Panelu Administracyjnym

Raport Sprzedaży według Kategorii