Raport Sprzedaży według Kategorii

W Panelu Administracyjnym przejdź do sekcji „Sprzedaż według kategorii”.

sekcia „Sprzedaż według kategorii”


Zobaczysz pięć różnych kolumn:
Kategoria - Lista kategorii
Sprzedane artykuły - ilość razy zakupu w kategorii
Sprzedaż netto - Kategoria przychodów
Koszt towarów - Kategoria Koszty
Zysk brutto - Całkowite przychody minus koszty

Sprzedaż według kategorii


Możesz wyeksportować raport „Sprzedaż według kategorii”, klikając przycisk „Eksportuj”.
Możesz także skonfigurować i dostosować wyświetlane kolumny, klikając ikonkę trzech pionowych linii po prawej stronie nagłówka.
 

skonfigurowanie kolumny


Następnie wybierz żądane kolumny.

wybierz żądane kolumny

Możesz również wybrać konkretny okres, od którego mają być wyświetlane dane: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, Ostatni tydzień, W tym miesiącu, Ostatni miesiąc, Ostatnie 7 dni lub Ostatnie 30 dni.
Możesz też wybrać datę początkową i końcową w kalendarzu.

okres

Wybierz okres i kliknij „Gotowe”.

Jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego przedziału czasu każdego dnia, wybierz opcję „Określony okres” zamiast „Cały dzień” i ustaw godzinę początkową i końcową.

Określony okres


Jeżeli masz sieć sklepów, możesz zobaczyć wszystkie raporty sprzedaży, wybierając filtr dla wszystkich lub wybranych sklepów.

filtr dla wszystkich lub wybranych sklepów
 

 

Zobacz też:

Raport Podsumowania sprzedaży w Panelu Administracyjnym