Làm thế nào để thực hiện bán hàng

Khởi động ứng dụng Loyverse POS app (Play Market hoặc App Store) của bạn và đi đến các màn hình 'Doanh số'.

màn hình 'Doanh số'

1. Chạm vào hình ảnh hoặc biểu tượng của mặt hàng trên màn hình bán hàng để thêm mặt hàng đó vào hóa đơn.

2. Bạn có thể sắp xếp các mặt hàng theo mục với danh sách thả xuống 'Tất cả mặt hàng'.

3. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu các mặt hàng.

4. Có thể dễ dàng tìm thấy các mặt hàng theo các trang ở cuối màn hình.

1,2,3,4 - Trên màn hình

Bạn có thể thay đổi số lượng các mặt hàng bằng cách bấm vào mặt hàng trong hóa đơn.

số lượng các mặt hàng

Bằng cách trượt bất kỳ mặt hàng được chọn ở bên trái, bạn có thể loại bỏ các mặt hàng từ hóa đơn.

thể loại bỏ các mặt hàng

Khi bạn cần hủy một đơn đặt hàng, hãy nhấn vào 3 dấu chấm (⋮) ở đầu trang hóa đơn, sau đó nhấn vào ‘Xóa nội dung hóa đơn’.

‘Xóa nội dung hóa đơn’

Xác nhận

 

Bấm vào nút 'Thanh toán' ở phía dưới bên phải để tiến hành đăng ký bán.

'Thanh toán'

Tại cửa sổ hộp thoại sau đây, bạn có thể chọn một loại hình thanh toán để mua hàng.

Nếu đây là thanh toán bằng tiền mặt, bạn có thể nhấn vào số tiền được đề xuất.

số tiền được đề xuất

Hoặc nếu bạn muốn thêm số tiền tùy chỉnh nhận được từ khách hàng, hãy nhập số tiền đó vào mục "Tiền mặt đã nhận" và sau đó nhấn vào "Tính phí".

hãy nhập số tiền đó vào mục 'Tiền mặt đã nhận'

Sau khi yêu cầu thanh toán được xử lý, bạn sẽ thấy một cửa sổ có bản tóm tắt chứa tổng số tiền hàng và tiền thừa phải trả.

tổng số tiền bán và thay đổi đến hạn

Bạn có thể chọn để gửi email hóa đơn để khách hàng của bạn hoặc chuyển sang bán mới.

 

Xem thêm:

Làm thế nào để thiết lập một chương trình lòng trung thành của khách hàng

Nhập khẩu và xuất khẩu khách hàng