Làm thế nào để thiết lập một chương trình lòng trung thành của khách hàng

Chủ đề

Lòng trung thành của chương trình khuyến khích khách hàng để thực hiện mua hàng định kỳ như họ tạo ra cơ hội cho bạn để có mối quan hệ khách hàng với độ sâu lớn hơn và cũng thưởng thăm của họ với tiền thưởng điểm.

Để thiết lập chương trình phần thưởng, đăng nhập để quản trị.

cài đặt

 

Sau đó, trong trình đơn cài đặt, nhấp vào nút "Trung thành".

nút lòng trung thành

 

Cung cấp một chương trình basic 1 điểm cho 1% của số tiền chi tiêu, nhưng tất nhiên bạn nên chỉ định theo tình hình độc đáo của bạn. Một lần nữa, nhấn 'Lưu' để kết thúc.

thiết lập lòng trung thành

Chương trình khách hàng trung thành của bạn là raring để đi! Tất cả các bạn cần bây giờ là một số khách hàng! Họ sẽ được hạnh phúc để biết họ có thể thu thập điểm thưởng tại doanh nghiệp nhỏ yêu thích.