Χρησιμοποιώντας εκτυπωτές κουζίνας με POS Loyverse

θέματα

Τα καφέ και τα εστιατόρια χρησιμοποιούν εκτυπωτές κουζίνας για να ενημερώνουν το προσωπικό κουζίνας τι να προετοιμάσουν από μια παραγγελία.

1. Ρύθμιση του Loyverse Back Office

Συνδεθείτε στο Back Office, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις, στην ενότητα "Δυνατοτητες" και ενεργοποιήστε την ρύθμιση Εκτυπωτές Κουζίνας.

ενεργοποιήστε τους 'Εκτυπωτές κουζίνας'

Κάντε κλικ στο μενού εκτυπωτές κουζίνας και δημιουργήστε μια ομάδα εκτυπωτών.

δημιουργήστε μια ομάδα εκτυπωτών

Δώστε στην ομάδα εκτυπωτών ένα όνομα με σημασία. Μια ομάδα εκτυπωτών συνήθως αντιστοιχεί στη θέση του εκτυπωτή - μπαρ, κουζίνα, σταθμός κουζίνας κλπ. Επομένως, συνιστώμενη πρακτική είναι η χρήση της θέσης του εκτυπωτή για ένα όνομα ομάδας εκτυπωτών.

Επιλέξτε τις κατηγορίες προϊόντων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν την ομάδα εκτυπωτών και αποθηκεύστε την επιλογή σας.

Επιλέξτε τις κατηγορίες προϊόντων

2. Εγκατάσταση της εφαρμογής Loyverse POS

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Loyverse POS (Play Market ή App Store), προσδιορίστε τον συγκεκριμένο εκτυπωτή σε μια συγκεκριμένη ομάδα εκτυπωτών.

Ανοίξτε το μενού "Ρυθμίσεις" και επιλέξτε τον εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση παραγγελιών της κουζίνας ή προσθέστε ένα νέο. 

μενού 'Ρυθμίσεις'

προσθέστε ένα νέο

Καθορίστε ότι αυτός ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει παραγγελίες. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Εκτύπωση Παραγγελιών", επιλέξτε την ομάδα εκτυπωτών για αυτόν τον εκτυπωτή και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας.

επιλογή 'Εκτύπωση Παραγγελιών'

Τώρα, όταν ο πελάτης παραγγέλνει, ο εκτυπωτής κουζίνας παράγει αυτόματα μια παραγγελία με τη λίστα των αντικειμένων που θα ετοιμαστούν. Εάν χρησιμοποιείτε ανοιχτές παραγγελίες, η παραγγελία της κουζίνας θα εκτυπωθεί μόλις αποθηκεύσετε την ανοιχτή παραγγελία.

εισιτήριο με αντικείμενα για προετοιμασία

Εάν διορθώσετε μια ανοιχτή παραγγελία, διαγράφοντας ή προσθέτοντας ένα προϊόν, ο εκτυπωτής κουζίνας θα εκτυπώσει μια αντίστοιχη παραγγελία.

διαγράφοντας ή προσθέτοντας ένα προϊόν διαγράφοντας ή προσθέτοντας ένα προϊόν

Μερικές φορές είναι βολικό να εκτυπώσετε κάθε  προϊόν σε σειρά ξεχωριστά αντί να εκτυπώσετε ολόκληρη την παραγγελία ταυτόχρονα. Για να το κάνετε αυτό, απλώς ενεργοποιήστε την εναλλαγή "Εκτύπωση μεμονωμένου προϊόντος ανά  απόδειξη παραγγελίας" και στη συνέχεια, κάθε  προϊόν της παραγγελίας θα εκτυπωθεί ως ξεχωριστή  απόδειξη.

Εκτύπωση μεμονωμένου προϊόντος ανά  απόδειξη παραγγελίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε εκ νέου τις παραγγελίες κουζίνας. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την αποθηκευμένη παραγγελία και πατήστε "Επανεκτύπωση παραγγελίας" από το μενού των τριών σημείων.

πατήστε 'Επανεκτύπωση παραγγελίας'

Ο εκτυπωτής κουζίνας θα εκτυπώσει εκ νέου το εισιτήριο με τη σημείωση "ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ".

σημείωση Επανεκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε ξανά τις παραγγελίες της κουζίνας μέχρι και 2 ώρες μετά το κλείσιμο της ανοιχτής παραγγελίας από την ενότητα Αποδείξεις.

επανεκτύπωση από την ενότητα Αποδείξεις

 

Δείτε επίσης:

Πώς να ρυθμίσετε ένα εκτυπωτή κουζίνας για κάθε σταθμό κουζίνας

Πώς να ρυθμίσετε πολλούς σταθμούς κουζίνας για να μοιράζονται έναν εκτυπωτή

Πώς να ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή Ethernet στο Loyverse POS

Οδηγός ρύθμισης συστήματος οθόνης κουζίνας

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες κουζίνας Loyverse KDS

Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εργασία με το KDS

Ανοιχτές παραγγελίες

Υλικό για Loyverse POS