Jak skonfigurować drukarkę paragonową Bluetooth w Loyverse POS

Tematy

Te wskazówki dotyczą drukarek znajdujących się na naszej liście obsługiwanych drukarek.

Najpierw należy połączyć drukarkę z urządzeniem mobilnym.

Włącz drukarkę. W urządzeniu mobilnym przejdź do opcji Ustawienia > Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth. Rozpocznie się wyszukiwanie urządzenia Bluetooth, a na liście pojawi się drukarka.

wyszukiwanie urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk "Podłącz" na drukarce.

Na urządzeniu mobilnym wybierz model drukarki z listy "Urządzenia". Po kilku sekundach status "Nie połączony" zmieni się na "Podłączony" lub "Powiązano".

"Połączony" drukarka


Następnie, w aplikacji Loyverse POS, przejdź do zakładki Ustawienia.

 zakładka Ustawienia


Utwórz drukarkę, naciskając przycisk "+".

przycisk "+" drukarki


Wpisz tytuł drukarki w polu "Nazwa" i wybierz model drukarki z menu rozwijanego.

"Nazwa" i model drukarki


Naciśnij przycisk "Szukaj", aby wyszukać drukarkę.

Naciśnij przycisk "Szukaj", aby wyszukać drukarkę


W następnym oknie pojawi się wynik wyszukiwania wraz z modelem drukarki. Dotknij, aby wybrać i zamknij okno.

wyszukiwania z modelem drukarki.

 

Kliknij przycisk "Drukuj test", aby przetestować połączenie drukarki z aplikacją Loyverse POS.

przycisk "Drukuj test"


Jeśli paragon testowy został wydrukowany skutecznie, to drukarka jest skonfigurowana prawidłowo.

paragon testowy


Wybierz ustawienia drukarki w zależności od sposobu korzystania z niej. Nie zapomnij zapisać wszystkich ustawień na końcu, naciskając przycisk "Zapisz".

ustawienia drukarki


Teraz możesz zobaczyć swoją drukarkę na liście. Dobra robota!

drukarka na liście

Zobacz też:

Jak skonfigurować inne drukarki w Loyverse POS