Jak skonfigurować inne drukarki w Loyverse POS na Android

Tematy

Loyverse POS współpracuje z drukarkami paragonowymi z listy Obsługiwanych drukarek. Jednakże, dla systemu Android, można spróbować połączyć się z modelami, które nie znajdują się na liście Obsługiwanych Drukarek. Ale należy pamiętać, że nie każda drukarka może współpracować z Loyverse POS!

Oto ogólne wymagania, aby drukarka paragonowa była kompatybilna z Loyverse POS na urządzeniach z systemem Android:

  • obsługuje polecenia ESC/POS, które są takie same jak drukarki Epson;
  • posiada interfejs Ethernet, WiFi, Bluetooth lub USB;
  • obsługuje polecenia statusu lub podobne funkcje, aby sprawdzić, czy przesyłane dane zostały całkowicie wydrukowane.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi drukarki lub stroną internetową producenta, aby sprawdzić, czy drukarka paragonów spełnia te wymagania. Jeśli tak, drukarka może współpracować z Loyverse POS, jednak mogą występować szczególne sytuację.

Podłącz lub sparuj drukarkę z urządzeniem mobilnym.

W przypadku drukarki sieciowej Ethernet: podłącz urządzenie mobilne do routera Wi-Fi i podłącz drukarkę Ethernet do routera za pomocą kabla Ethernet (Jak skonfigurować drukarkę sieciową Ethernet w Loyverse POS).
W przypadku drukarki Bluetooth: połącz drukarkę z urządzeniem mobilnym (Jak skonfigurować drukarkę paragonową Bluetooth w Loyverse POS).
W przypadku drukarki USB: podłącz urządzenie przenośne do drukarki USB za pomocą kabla USB i adaptera OTG lub kabla (Jak skonfigurować drukarkę USB na urządzeniu z systemem Android).


Następnie, w aplikacji Loyverse POS, przejdź do zakładki Ustawienia.

zakładka Ustawienia


Utwórz drukarkę, naciskając przycisk "+".

Utwórz drukarkę, naciskając przycisk "+"


Nazwij drukarkę w polu "Nazwa" i wybierz "Inny model" z rozwijanej listy modelu drukarki.

Nazwij drukarkę w polu "Nazwa" i wybierz "Inny model" z rozwijanej listy modelu drukarki.


Wybierz interfejs drukarki w polu "Interfejs".

Wybierz interfejs drukarki w polu "Interfejs"

 

W przypadku drukarki sieciowej EthernetF wypełnij pole "Adres IP drukarki", które można znaleźć w raporcie o konfiguracji sieci drukarki. (Rozwiązywanie problemów podczas konfigurowania drukarki sieciowej Ethernet).

pole "Adres IP drukarki"


W przypadku drukarki Bluetooth dotknij przycisku "Szukaj", aby wyszukać drukarkę, a następnie w oknie wyskakującym wybierz drukarkę.

przycisku "Szukaj"


Okno Drukarka Bluetooth


Dla drukarki USB, wybierz drukarkę z rozwijanego menu. Drukarki USB są nazwane w formacie USB: VID-PID. VID oznacza ID producenta, a PID to ID produktu.

wybierz drukarkę z rozwijanego menu

Wybierz szerokość papieru drukarki.

Wybierz szerokość papieru drukarki.

Kliknij przycisk "Drukuj test", aby sprawdzić połączenie drukarki z aplikacją Loyverse POS.

przycisk "Drukuj test"


Jeśli paragon testowy został wydrukowany skutecznie, to drukarka jest skonfigurowana prawidłowo.

paragon testowy

Wybierz ustawienia drukarki w zależności od sposobu korzystania z niej. Nie zapomnij zapisać wszystkich ustawień na końcu, naciskając przycisk "Zapisz".

ustawienia drukarki


Teraz możesz zobaczyć swoją drukarkę na liście. Jesteś gotowy do rozpoczęcia sprzedaży i drukowania paragonów lub zamówień.

drukarkę na liście

 

Zobacz też:

Jak skonfigurować drukarkę sieciową Ethernet w Loyverse POS
Jak skonfigurować drukarkę paragonową Bluetooth w Loyverse POS
Jak skonfigurować drukarkę USB na urządzeniu z systemem Android