Jak skonfigurować drukarkę sieciową Ethernet w Loyverse POS

Tematy

Aby drukarka sieciowa Ethernet mogła współpracować z Loyverse POS, będziesz potrzebować:

  • Smartfon lub tablet z aplikacją Loyverse POS
  • Drukarkę sieciową Ethernet, obsługiwana przez aplikację Loyverse POS (patrz lista Obsługiwanych drukarek)
  • Router Wi-Fi
  • Kabel Ethernet

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu 100/10 Base drukarki, a drugi koniec do portu LAN routera.

Następnie, w aplikacji Loyverse POS, przejdź do zakładki Ustawienia.

zakładka Ustawienia


Utwórz drukarkę, naciskając przycisk "+".

Utwórz drukarkę, naciskając przycisk "+"

Wpisz tytuł drukarki w polu "Nazwa" i wybierz model drukarki z listy rozwijanej.

Wpisz tytuł drukarki w polu "Nazwa" i wybierz model drukarki z listy rozwijanej.


Wypełnij pole „Adres IP drukarki”, które można znaleźć w raporcie konfiguracji sieci drukarki (szczegóły: Rozwiązywanie problemów podczas konfigurowania drukarki sieciowej Ethernet).

pole „Adres IP drukarki”

Niektóre drukarki posiadają przycisk "Szukaj", aby automatycznie wyszukać adres IP drukarki. Jeśli drukarka sieciowa Ethernet posiada ten przycisk, wystarczy nacisnąć go bez wypełniania pola "Adres IP drukarki".
przycisk "Szukaj"


W następnym oknie pojawi się wynik wyszukiwania wraz z modelem drukarki i jej adresem IP. Dotknij, aby wybrać adres IP, a następnie zamknij okno.

wynik wyszukiwania wraz z modelem drukarki


Kliknij przycisk "Drukuj test", aby przetestować połączenie drukarki z aplikacją Loyverse POS.

przycisk "Drukuj test"

 

Jeśli paragon testowy został wydrukowany skutecznie, to drukarka jest skonfigurowana prawidłowo.

paragon testowy

Wybierz ustawienia drukarki w zależności od sposobu korzystania z niej. Nie zapomnij zapisać wszystkich ustawień na końcu, naciskając przycisk "Zapisz".

ustawienia drukarki

 

Teraz możesz zobaczyć swoją drukarkę na liście. Dobra robota!

drukarkę na liście

 

Zobacz też:
Rozwiązywanie problemów podczas konfigurowania drukarki sieciowej Ethernet
Jak skonfigurować inne drukarki w Loyverse POS
Jak wydrukować rachunki