Jak wydrukować rachunki

Opcja drukowania rachunków funkcjonuje, gdy funkcja „Użyj otwartych paragonów” jest aktywowana w Ustawieniach ogólnych w Panelu Administracyjnym. Upewnij się również, że drukarka paragonowa jest połączona z twoim Loyverse POS.

Jeżeli dokonujesz sprzedaży korzystając z aplikacji mobilnej, po utworzeniu paragonu, w prawym górnym rogu naciśnij trzy kropki i wybierz w menu rozwijanym przycisk „Wydrukuj rachunek”.

przycisk 'Wydrukuj rachunek'

System pozwoli ci edytować nazwę paragonu i dodać komentarz. Rachunek zostanie wydrukowany po naciśnięciu przycisku „Zapisz”.

Edytuj nazwę i dodaj komentarz

Jeśli masz funkcjonalność na predefiniowanym paragonie, musisz wybrać ją z listy predefiniowanych paragonów. Po tym paragon zostanie zapisany pod wybraną nazwą, a rachunek zostanie wydrukowany.

lista predefiniowanych paragonów

Rachunek

Istnieją pewne różnice pomiędzy wyglądem rachunku i paragonu:

  • Rachunek posiada u góry tytuł RACHUNEK, natomiast paragon go nie ma

  • Rachunek nie posiada numeru, który znajduje się na dole paragonu

  • Rachunek ma wiersz "Do zapłaty" jako podsumowanie produktów, podczas gdy paragon ma "Suma"

  • Rachunek nie ma linii z typem płatności jak paragon