Τρόπος εκτύπωσης λογαριασμού

θέματα

Η επιλογή εκτύπωσης λογαριασμού λειτουργεί όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Ανοιχτές παραγγελίες" στις Γενικές ρυθμίσεις στο Back Office. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο εκτυπωτής παραλαβής έχει αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή POS Loyverse. (Πώς να ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή Ethernet στο Loyverse POS)

Κατά την πώληση στην εφαρμογή για κινητά, μόλις δημιουργήσετε μια παραγγελία, στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε τις τρεις τελείες και επιλέξτε το κουμπί "Εκτύπωση λογαριασμού" στο αναπτυσσόμενο μενού.

Κουμπί'Εκτύπωση λογαριασμού'

Το σύστημα θα σας επιτρέψει να επεξεργαστείτε το όνομα της παραγγελίας και να προσθέσετε σχόλιο. Ο λογαριασμός θα εκτυπωθεί αφού πατήσετε το κουμπί 'Αποθήκευση'.

Κουμπί 'Αποθήκευση' για εκτύπωση λογαριασμού

Αν έχετε ενεργοποιήσει την προκαθορισμένη λειτουργία παραγγελιών, πρέπει να επιλέξετε μία από την προκαθορισμένη λίστα παραγγελιών. Μετά από αυτό, η παραγγελία θα αποθηκευτεί με το επιλεγμένο όνομα και ο λογαριασμός θα εκτυπωθεί.

επιλογή προκαθορισμένου εισιτηρίου

Τιμολόγιο