วิธีการพิมพ์ใบเสพิมพ์บิล

การพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินจะทำงานเมื่อฟังก์ชัน "เปิดตั๋ว" ถูกเปิดใช้งาน ตัวเลือกนี้จะอยู่ใน Back Office ในเมนูการตั้งค่า
ในส่วนคุณลักษณะ และตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าในแอป Loyverse POS ของคุณ ได้ตั้งค่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว (วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ตใน Loyverse POS)

ขณะขายสินค้าบนแอปพลิเคชั่นเมื่อคุณต้องการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน ที่มุมขวาบนให้กดสามจุดแล้วเลือกปุ่ม 'พิมพ์บิล' ในเมนู

เลือกปุ่ม 'พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน'

ระบบจะอนุญาตให้คุณแก้ไขชื่อรายการขายและเพิ่มความคิดเห็น

รายการขายจะถูกพิมพ์หลังจากที่คุณแตะปุ่ม ‘บันทึก’

คุณสามารถแก้ไขชื่อของตั๋วได้

หากคุณใช้การตั้งชื่อสำหรับพักบิลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณต้องเลือกชื่อใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากนี้รายการจะถูกบันทึกด้วยชื่อที่เลือกและบิลจะถูกพิมพ์

รายการตั๋วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใบสั่ง

จะมีความแตกต่างบางประการระหว่างหน้าตาของใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จ:

  • ในกรณีที่เป็นใบเรียกเก็บเงินจะมีชื่อบิลอยู่ที่ด้านบนสุด ในขณะที่ใบเสร็จจะไม่มี
  • ใบเรียกเก็บเงินจะไม่มีเลขที่ใบเสร็จ ซึ่งอยู่ด้านล่างของใบเสร็จ
  • ใบเรียกเก็บเงินจะมีเขียนว่า 'จำนวนเงินที่ต้องชำระ' เป็นยอดเงินสรุปของสินค้า ในขณะที่ใบเสร็จจะเป็นคำว่า 'ยอดรวม'
  • ใบเรียกเก็บเงินจะไม่มีบอกประเภทของการชำระเงินเหมือนในใบเสร็จรับเงิน