วิธีการพิมพ์ใบเสพิมพ์บิล

หัวข้อ

ตัวเลือกการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินจะทำงานเมื่อใช้ฟังก์ชั่น 'เปิดตั๋ว' สามารถเปิดใช้งานได้ในการตั้งค่าทั่วไปใน Back Office(เปิดตั๋ว) และกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า Loyverse POS ของคุณจับคู่กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว(วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์อีเทอร์เน็ตใน Loyverse POS)

ขณะขายสินค้าบนแอปพลิเคชั่นเมื่อคุณต้องการพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน ที่มุมขวาบนให้กดสามจุดแล้วเลือกปุ่ม 'พิมพ์บิล' ในเมนู

เลือกปุ่ม 'พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน'

ระบบจะอนุญาตให้คุณแก้ไขชื่อรายการขายและเพิ่มความคิดเห็น

รายการขายจะถูกพิมพ์หลังจากที่คุณแตะปุ่ม ‘บันทึก’

คุณสามารถแก้ไขชื่อของตั๋วได้

หากคุณใช้การตั้งชื่อสำหรับพักบิลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณต้องเลือกชื่อใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากนี้รายการจะถูกบันทึกด้วยชื่อที่เลือกและบิลจะถูกพิมพ์

รายการตั๋วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ใบสั่ง