Jak korzystać z predefiniowanych paragonów otwartych do nazywania stolików


Ta funkcja pozwala szybko przypisać nazwy do otwartych paragonów. Na przykład Tabela 1, Tabela 2 itd.

Upewnij się, że opcja Paragon Otwarty jest aktywowana w Panelu administracyjnym.

1. Konfiguracja

Zaloguj się do Panelu administracyjnego, kliknij „Otwarte paragony” w menu Ustawienia. Włącz suwak „Użyj predefiniowanych paragonów”.

Otwarte paragony w menu Ustawienia


Możesz utworzyć nowy otwarty paragon, klikając „Dodaj predefiniowany paragon” i nadać mu nazwę, na przykład Tabela 1, Tabela 2 i itd.

nowy otwarty paragon

Nie zapomnij zapisać zmiany.

Jeśli masz sieć sklepów, możesz utworzyć osobny zbiór paragonów dla każdego z nich. W tym celu wybierz sklep z listy rozwijanej.

osobny zbiór paragonów dla każdego z sklepów

 

2. Tworzenie Paragonów otwartych

Dokonując sprzedaży w aplikacji Loyverse POS, po utworzeniu paragonu kliknij „Zapisz”.

Dokonując sprzedaży w aplikacji Loyverse POS, po utworzeniu paragonu kliknij „Zapisz”


Na następnym ekranie zobaczysz listę nazw predefiniowanych paragonów, jeżeli wybierzesz którąś, paragon zostanie zapisany z tą nazwą. Lista nie pokazuje już zajętych predefiniowanych paragonów.

list nazw predefiniowanych paragonów


Możesz także wybrać „Spersonalizowany paragon” zamiast predefiniowanego, po prostu wypełnij pola Nazwa i Komentarz i kliknij „Ok”, aby zapisać.

Spersonalizowany paragon

 

3. Edycja Paragonów otwartych

Możesz edytować, dzielić lub przenosić zapisane predefiniowane otwarte paragony.

Kliknij przycisk „Otwarte paragony”, aby uzyskać dostęp do listy aktywnych otwartych paragonów.

przycisk „Otwarte paragony”


Aby dokonać edycji paragonu - wybierz go z listy.

 list otwartyh paragonuw

 

W menu z trzema kropkami możesz wybrać edycję, podział lub przeniesienie paragonu.

W menu z trzema kropkami możesz wybrać edycję, podział lub przeniesienie paragonu.


Edytując, możesz dodać lub zmienić komentarz do paragonu lub przekonwertować go na spersonalizowany.

Edytowanie otwartego paragonu

Podział predefiniowanych paragonów dokonywany jest tak samo, jak podział zwykłych otwartych paragonów (Jak podzielić otwarty paragon w Loyverse POS).

Ale zamiast scalania (Jak scalić otwarte paragony w Loyverse POS), predefiniowane paragony mają opcję „Przenieś paragon”. Możesz przenieść swój paragon na inny predefiniowany lub spersonalizowany. Wybierz paragon docelowy i kliknij „OK”.

Przenieś paragon

 

Zobacz też::

Otwarte paragony

Jak podzielić Otwarte paragony w Loyverse POS

Jak scalić Otwarte paragony w Loyverse POS