วิธีการตั้งชื่อที่ใช้เปิดตั๋วไว้ล่วงหน้า

หัวข้อ

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเปิดตั๋วออเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น โต๊ะที่ 1 โต๊ะที่ 2 ห้อง 001 ห้อง 002 ฯลฯ

กรุณาตรวจให้แน่ใจว่า ที่ระบบหลังร้านคุณได้เปิดทางเลือกการใช้ตั๋วเปิดเรียบร้อยแล้ว

1. การกำหนดค่า

เข้าสู่ระบบหลังร้าน คลิกที่ปุ่ม 'เปิดตั๋ว' บนเมนูการตั้งค่า เลื่อนเปิด 'ใช้ล่วงหน้าตั๋ว' 'Use predefined tickets'

เข้าสู่ระบบหลังร้าน คลิกที่ปุ่ม 'เปิดตั๋ว' บนเมนูการตั้งค่า เลื่อนเปิด

คุณสามารถสร้างเปิดตั๋วออเดอร์ใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มล่วงหน้าตั๋ว' และชื่อ ตัวอย่างเช่นโต๊ะที่ 1 โต๊ะ 2 และอื่น ๆชื

คุณสามารถสร้างตั๋วเปิดใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มล่วงหน้าตั๋ว' และชื่อ ตัวอย่างเช่นตารางที่

อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณมีร้านค้าหลาย คุณสามารถทำชุดตั๋วออเดอร์แยกต่างหากสำหรับแต่ละคน สำหรับร้านนี้เลือกจากรายการแบบหล่นลง

ถ้าคุณมีร้านค้าหลาย คุณสามารถทำชุดตั๋วแยกต่างหากสำหรับแต่ละคน

2. การเปิดตั๋วออเดอร์

Loyverse POS จะเปิดตั๋วออเดอร์ให้เมื่อทำรายการขาย แตะยืนยันที่ปุ่ม 'บันทึก'

จะเปิดตั๋วออเดอร์ให้เมื่อทำรายการขาย ยืนยันคลิกที่ปุ่ม

ในหน้าจอถัดไป คุณจะเห็นรายชื่อตั๋วที่ถูกกำหนดด้วยชื่อโต๊ะหรือชื่อห้องไว้ล่วงหน้าถ้าคุณเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ออเดอร์จะถูกบันทึกด้วยชื่อที่ตั้งไว้ โดยรายการจะไม่แสดงรายชื่อโต๊ะหรือห้องที่ถูกจับจองไว้อยู่แล้ว

โต๊ะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าคุณเลือกตัวใดตัวหนึ่ง ออเดอร์จะถูกบันทึกด้วยชื่อโต๊ะที่ตั้งไว้ โดยรายการจะไม่แสดงรายชื่อโตีะที่ถูกจับจองไว้อยู่แล้ว

คุณยังสามารถเลือก 'ตั๋วแบบกำหนดเอง' แทนการตั้งชื่อล่วงหน้า เพียงแค่พิมพ์เข้าในช่องชื่อและข้อคิดเห็นต่าง ๆ และแตะปุ่ม 'ตกลง' เพื่อบันทึก

'ตั๋วแบบกำหนดเอง' แทนการตั้งชื่อล่วงหน้า เพียงแค่พิมพ์เข้าในช่องชื่อและข้อคิดเห็นต่าง

3. การแก้ไขใบออเดอร์

คุณสามารถแก้ไขรายการ แยกรายการ หรือย้ายรายการไปบันทึกที่โต๊ะหรือห้องอื่นที่มีอยู่

คลิกที่ปุ่ม 'ตั๋วเปิด' การเข้าถึงรายการของตั๋วที่เปิดใช้งาน

การเข้าถึงรายการของตั๋วที่เปิดใช้งาน

แตะตั๋วออเดอร์จากรายการที่ต้องการมาแก้ไข

แตะตั๋วออเดอร์จากรายการที่ต้องการมาแก้ไข

แตะที่เมนู 3 จุด คุณสามารถเห็นทางเลือก แก้ไข แยก หรือย้ายตั๋ว

คุณสามารถเห็นทางเลือก แก้ไข แยก หรือย้ายตั๋ว

โดยการแก้ไข คุณสามารถเพิ่มออเดอร์ หรือแก้เพิ่มคำสั่งลูกค้า หรือแปลงให้เป็นชื่อที่กำหนดเอง

หรือแก้เพิ่มคำสั่งลูกค้า หรือแปลงให้เป็นชื่อที่กำหนดเอง

แยกรายการจากโต๊ะหรือชื่อที่ตั้งล่วงหน้าทำวิธีเหมือนกับใบตั๋วออเดอร์ปกติ (วิธีการแยกใบออเดอร์ Loyverse POS)

แต่แทนที่เป็นการรวมตั๋วออเดอร์ (ดูวิธีการผสานเปิดตั๋วกับ Loyverse POS) ตั๋วตั้งล่วงหน้ามีเพิ่มทางเลือกให้ 'ย้ายตั๋ว' คุณสามารถย้ายออเดอร์ไปที่ตั๋วตั้งล่วงหน้าอื่น ๆ หรือไปที่ชื่อกำหนดเอง เลือกตั๋วปลายทางของคุณ และแตะปุ่ม 'ตกลง'

ๆ หรือไปที่ชื่อกำหนดเอง เลือกตั๋วปลายทางของคุณ และแตะปุ่ม 'ตกลง'

 

ดูสิ่งนี้ด้วย:

วิธีการใช้งานการเปิดตั๋ว

วิธีแบ่งตั๋วเปิดกับ Loyverse POS

วิธีการผสานตั๋วที่เปิดอยู่ด้วย Loyverse POS