Jak utworzyć Artykuł złożony

Tematy

Artykuły złożone składają się z wielu innych artykułów (komponentów).

W Panelu Administracyjnym przejdź do Listy artykułów.

List artykułów

 

Najpierw musisz utworzyć komponenty Artykułu złożonego.

Utwórz je tak, jak zwykłe artykuły, klikając przycisk „Dodaj artykuł”.

przycisk „Dodaj artykuł”

 

Nadaj nazwę swojemu artykułowi. Jeśli jakikolwiek komponent nie jest sprzedawany oddzielnie w sklepie, usuń zaznaczenie pola wyboru. „Artykuł jest dostępny do sprzedaży”, nie będzie widoczny na liście przedmiotów podczas sprzedaży.

 

Artykuł jest dostępny do sprzedaży


Wypełnij pole kosztów i zapisz komponent artykułu.
Jeżeli „Śledzenie zapasów” jest włączone, to dokonują sprzedaży artykułu złożonego, zapasy komponentów zostaną zmniejszone.

Jeśli posiadasz wszystkie komponenty możesz utworzyć Artykuł złożony, klikając ponownie przycisk „Dodaj artykuł”.

Następnie włącz opcję „Artykuł złożony” w sekcji Magazyn.

 

Artykuł złożony


Dodawaj komponenty pojedynczo, wyszukując je na liście artykułów.

Dodawaj komponenty pojedynczo, wyszukując je na liście artykułów

Określ ilości w polu "ilości" dla każdego składnika.

Określ ilości w polu "ilości" dla każdego składnika


Koszt Artykułu złożonego zostanie obliczony na podstawie ilości i kosztu wszystkich komponentów.

Koszt Artykułu złożonego zostanie obliczony na podstawie ilości i kosztu wszystkich komponentów

Wszystkie pozostałe parametry Artykułów złożonych można wypełniać jak zwykle.

Nie zapomnij zapisać swój Artykuł złożony.

Uwaga: Maksymalny poziom zagnieżdżenia elementów złożonych wynosi 3. Jeśli element ma już trzeci poziom zagnieżdżenia, wówczas nie jest wyświetlany na liście rozwijanej podczas wyszukiwania komponentów.


Zobacz też:

Jak dodać Artykuły i Kategorie w Loyverse POS