ทางเลือกสั่งออเดอร์

ทางเลือกสั่งออเดอร์ ใช้ระบุหมายเหตุลูกค้าสำหรับ รับประทานอาหารในร้าน สั่งซื้อกลับบ้าน หรือให้ส่งดิลิเวอรี่

1. การกำหนดค่าของทางเลือกสั่งออเดอร์

ล็อคอินเข้าสู่ระบบหลังร้าน ไปที่เมนูการตั้งค่า แตะเลือกที่คุณสมบัติ แล้วเลื่อนเปิดสวิตช์ใช้ทางเลือกสั่งออเดอร์ ‘ทางเลือกสั่งออเดอร์’

‘ทางเลือกสั่งออเดอร์’

อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

หลังจากนั้นเมนูตั้งค่าทางเลือกสั่งออเดอร์ ‘Dining option’ จะปรากฎเป็น 3 ทางเลือกคือ   รับประทานอาหารในร้าน ‘Dine in’ สั่งซื้อกลับบ้าน‘Takeout’ หรือให้ส่งดิลิเวอรี่ ‘Delivery’

สั่งซื้อกลับบ้าน

เราสามารถเปลี่ยนทางเลือกนี้โดยกดเลือกปุ่มที่ต้องการหรือสร้างใหม่โดยการกดปุ่มทางเลือกสั่งออเดอร์ 'เพิ่มทางเลือกสั่งออเดอร์’

เพิ่มทางเลือกสั่งออเดอร์

อย่าลืมบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

กดบรรทัดที่ต้องการแล้วลากสลับตำแหน่งกับทางเลือกอื่นๆ ซึ่งทางเลือกบนสุดจะถูกใช้เป็นค่าประจำ

ซึ่งทางเลือกบนสุดจะถูกใช้เป็นค่าประจำ

ถ้ามีหลายสาขา สามารถกำหนดทางเลือกสั่งออเดอร์เป็นรายสาขาได้

สามารถกำหนดทางเลือกสั่งออเดอร์เป็นรายสาขาได้

2. การใช้งานทางเลือกสั่่งออเดอร์ในช่วงการขาย

ช่วงเปิดการขายที่หน้าเปิดตั๋ว จะเห็นทางเลือกสั่งออเดอร์และค่าทั่วไป

จะเห็นทางเลือกสั่งออเดอร์และค่าทั่วไป

ถ้าท่านแตะที่ีบรรทัดนี้ จะปรากฎเมนูดร็อบดาวน์ ที่เป็นทางเลือกสี่งออเดอร์ตามที่ต้องการ

ที่เป็นทางเลือกสี่งออเดอร์ตามที่ต้องการ

โน๊ตทางเลือกสั่งออเดอร์นี้จะถูกพิมพ์ไว้บนใบเสร็จรับเงินไว้ให้

โน๊ตทางเลือกสั่งออเดอร์นี้จะถูกพิมพ์ไว้บนใบเสร็จรับเงินไว้ให้

รวมทั้งพิมพ์ไว้ในใบออเดอร์ด้วยถ้ากำหนดให้พิมพ์บิลออกมา

ทางเลือกสั่งออเดอร์จะถูกแสดงในอีเมล์ใบเสร็จที่ส่งถึงลูกค้าด้วย

ในอีเมล์ใบเสร็จที่ส่งถึงลูกค้าด้วย

แคชเชียร์จะเห็นทางเลือกสั่งออเดอร์นี้ในหน้าบิลของ Loyverse POS หรือรายงานดูใบเสร็จในระบบหลังร้าน

แคชเชียร์จะเห็นทางเลือกสั่งออเดอร์นี้ในหน้าบิลของ

รวมถึงจะเห็นทางเลือกสั่งออเดอร์นี้ในหน้าเช็คบิลบนจอแสดงผลฝั่งลูกค้า CDS และปรากฎในใบออเดอร์ที่พิมพ์ออกพรินเตอร์หรือจอแสดงผลในครัว

หรือจอแสดงผลในครัว