ประวัติการซื้อของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ POS

ความสามารถนี้จะทำให้สามารถดูประวัติการซื้อของลูกค้าที่ลงทะเบียนระหว่างการขายที่ POS ได้

เมื่อทำการขายในแอป Loyverse POS ให้เพิ่มลูกค้าที่ลงทะเบียนในตั๋ว หากต้องการดูประวัติการซื้อของลูกค้า เพียงแตะปุ่ม "ดูการซื้อ" ในหน้าโปรไฟล์ลูกค้า

ดูการซื้อ

คุณจะเห็นประวัติรายการใบเสร็จที่ผ่านมา ที่ทำการขายจากร้านค้านี้ซึ่งเชื่อมโยงกับลูกค้า สามารถกดรายการที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดได้

รายการใบเสร็จรับเงินที่ผ่านมา

เมื่อทำการเปิดดูรายละเอียดของใบเสร็จที่เลือก คุณสามารถขอคืนเงินได้ และสามารถส่งใบเสร็จทางอีเมล (ปุ่ม 'ส่งใบเสร็จ' อยู่ใต้เมนูสามจุด) หรือพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ (หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ)

การดำเนินการกับใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์หรือส่งตัวเลือกใบเสร็จ

 

หมายเหตุ: หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถดูใบเสร็จที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเท่านั้น (หน่วยความจำของอุปกรณ์) ก่อนที่จะดูใบเสร็จอื่นๆทั้งหมด

 

ดูเพิ่มเติม

วิธีการลงทะเบียนลูกค้า