รายการใบเสร็จใน POS

คุณสามารถไปที่หน้ารายการใบเสร็จรับเงินได้โดยแตะปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ในเมนู POS

ปุ่ม 'ใบเสร็จรับเงิน'

ใบเสร็จจาก POS ทั้งหมดของร้านค้าเดียวกันจะแสดงในรายการ หากคุณต้องการรีเฟรชรายการใบเสร็จให้ปัดลง

ใบเสร็จที่ไม่ซิงโครไนซ์ (คือใบเสร็จที่ทำการขายในช่วงเวลาที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) จะระบุว่า "ไม่ซิงค์ขอมส"

ใบเสร็จที่ไม่ซิงโครไนซ์

หากพนักงานถูกปิดใช้งานตัวเลือก "ดูใบเสร็จทั้งหมด" (สิทธิ์การเข้าถึงใน Back Office) พนักงานจะสามารถดูใบเสร็จย้อนหลังได้เพียง 5 รายการล่าสุดเท่านั้น

แตะที่ใบเสร็จที่ต้องการในรายการเพื่อดูรายละเอียดของบิลนั้นๆ

ใบเสร็จ 5 ใบสุดท้าย

หากต้องการคืนเงินให้แตะปุ่ม "คืนเงิน"

ปุ่ม 'คืนเงิน'

คุณสามารถดูตัวเลือกเพิ่มเติมในใบเสร็จที่เลือกได้ โดยแตะที่เมนูจุดสามจุด (⋮) ที่มุมขวาบน: "พิมพ์ใบเสร็จ" (หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) และ "รับอีเมลั" ทางอีเมล

พิมพ์และส่งใบเสร็จรับเงิน

หากคุณเลือก "ส่งใบเสร็จ" คุณต้องกรอกอีเมลของผู้รับในช่องฟอร์มป๊อปอัปแล้วแตะ "ส่ง"

ป้อนที่อยู่อีเมล

 

หมายเหตุ: ระบบไม่อนุญาตให้คุณทำการคืนเงินในกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปุ่ม "ขอคืนเงิน" จะไม่ทำงาน

หากคุณส่งอีเมลใบเสร็จรับเงินเมื่ออุปกรณ์ออฟไลน์ ใบเสร็จจะถูกส่งไปหลังจากที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

จะไม่มีช่องค้นหาเมื่อคุณอยู่ในโหมดออฟไลน์(ไม่มีอินเตอร์เนต)