Làm thế nào để tạo và quản lý nhiều cửa hàng nhỏ hơn một tài khoản

Chủ đề

Với POS Loyverse (Android, iOS), bạn có thể quản lý nhiều cửa hàng trong một tài khoản. Theo dõi doanh thu, khoảng không quảng cáo, nhân viênkhách hàng của bạn - tất cả mọi thứ bạn cần biết ở một nơi.

 

Thêm một cửa hàng mới

Để thêm cửa hàng mới vào văn phòng phụ, hãy đi tới 'Cài đặt' và nhấp vào nút 'Cửa hàng'. Nhấp vào nút 'Thêm Cửa hàng' để tạo một cửa hàng mới. Điền thông tin về cửa hàng mới và lưu.

‘Add Store’ button to create a new store

Sau đó cửa hàng của bạn xuất hiện ở các cửa hàng danh sách và bạn có thể tạo và gán cho các thiết bị POS mới cho các cửa hàng này.

 

Quản lý các mặt hàng

Bạn có thể quản lý các tham số mục cho mỗi cửa hàng. Mở mặt hàng của bạn để chỉnh sửa, tìm phần 'Mua sắm' và thay đổi giá, số lượng hàng và thông báo chứng khoán thấp.

Items management

 

Quản lý nhân viên

Bạn có thể quản lý truy cập nhân viên của bạn để cửa hàng của bạn. Đối với điều này, đi đến 'Danh nhân' và chọn một để chỉnh sửa. Ở phía dưới các hình thức tìm dòng 'Mua sắm' và bấm vào mũi tên xuống.

Edit employee

 

Sau đó, một cửa sổ bổ sung sẽ trượt xuống với danh sách các cửa hàng của bạn. Bạn có thể gán cho nhân viên của bạn đến một cửa hàng cụ thể.

window with the list of stores

Đừng quên lưu các thay đổi.

 

Báo cáo kinh doanh

Bạn có thể xem tất cả các báo cáo bán hàng của bạn bằng cách chọn một bộ lọc cho tất cả hoặc lựa chọn mua sắm.

sale reports with selected stores

 

Khách hàng

Bạn có thể dễ dàng quản lý khách hàng của bạn trong một danh sách duy nhất, trên tất cả các cửa hàng của bạn cho thông tin phản hồi, chương trình trung thành, và bản tin.

Khách hàng có thể nhìn thấy được và điểm của khách hàng có sẵn để mua lại trong tất cả các cửa hàng của bạn.