Thiết lập cửa hàng của bạn trong phần Back Office của Loyverse

Back office là văn phòng dựa trên web, làm việc đồng bộ hóa với ứng dụng POS Loyverse (Android hay iOS).

Khi bạn đã cài đặt ứng dụng Loyverse POS, bước tiếp theo là chuyển đến cài đặt cửa hàng của bạn trong Back Office.

Google Chrome là trình duyệt được khuyến nghị để sử dụng Back office.

Bạn có thể đăng nhập để Back office từ trang chủ của Loyverse bằng cách nhấn nhấn 'Đăng nhập'.

đăng nhập vào văn phòng Loyverse Back

 

Nhập email đăng ký và mật khẩu.

Nhập email đăng ký và mật khẩu

 

Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên thanh bên trái để đi đến Cài đặt hệ thống.

Cài đặt

 

Trong phần 'Tính nặng', bạn có thể bật các thông số như 'Ca làm việc', 'Chấm công', 'Hóa đơn chờ', 'Máy in order bếp', 'Màn hình hiển thị giá', 'Kiểu đơn hàng', 'Thông báo còn ít hàng tồn', 'Cảnh báo hàng tồn kho âm', 'Weight embedded barcodes'.

Tính năng

Một khi cài đặt cấu hình được hoàn tất, nhấn lưu.

 

Lưu trữ thông tin

Khi bạn nhấp vào 'Cửa hàng' trong Cài đặt, bạn có thể nhập địa chỉ, mô tả và số điện thoại của cửa hàng bạn.

Cửa hàng

Nếu bạn có nhiều hơn một cửa hàng, bạn có thể thêm chúng quá.

cửa hàng thêm

Nếu bạn có nhiều hơn 1 POS, bạn cũng có thể thêm một điểm phân phối hàng đăng ký ở mục "Thiết bị POS" trong phần "Cửa hàng". Hãy nhớ nhấp vào ‘Lưu’.

Thiết bị POS

 

POS thêm

Sau khi hoàn tất việc thiết lập cửa hàng của bạn trong trở lại văn phòng bạn có thể đi vào các ứng dụng POS Loyverse để thêm sản phẩm, làm cho doanh số bán hàng và tiếp tục đà kinh doanh của bạn!

 

Xem thêm:

Cách thoát khỏi Back Office

Cách thay đổi / khôi phục mật khẩu của bạn cho Back Office

Cách đặt tiền tệ