Làm thế nào để thay đổi / khôi phục mật khẩu của bạn cho 'Quản trị

Chủ đề

Để thay đổi hoặc khôi phục mật khẩu của bạn, hãy vào hình thức đăng nhập trở lại 'Quản trị' của bạn: https://loyverse.com/vi/login và nhấp vào 'mật khẩu'.

Back office login

 

Nhập Email của bạn vào biểu mẫu khôi phục mật khẩu và nhấn 'Gửi'. 

Recover password email field

 

Bây giờ kiểm tra các hướng dẫn phục hồi mật khẩu sẽ được gửi đến email của bạn. Đôi khi email được lọc là thư rác, vì vậy nếu đó là mất tích từ hộp thư đến của bạn, hãy thử thư mục thư rác.

Một khi bạn đang trong email, nhấp vào liên kết 'Tạo mật khẩu mới'.

email with Recovering password

 

Liên kết mang lại cho bạn một hình thức khôi phục mật khẩu với hai mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn hai lần để xác nhận, sau đó nhấp vào 'Thay đổi'.

Recover password emails

Sau đó, bạn sẽ được gọi để trở lại 'Quản trị'.

 

Xem thêm:

Thiết lập cửa hàng của bạn trong phần Back Office của Loyverse