วิธีการเปลี่ยนแปลง/กู้คืนรหัสผ่านของคุณสำหรับหลังบ้าน

หัวข้อ

เปลี่ยน หรือกู้คืนรหัสผ่านของคุณ ไปที่ฟอร์มของคุณเข้าสู่ระบบแบ็คออฟฟิศ: https://loyverse.com/th/login แล้วคลิก 'กู้คืนรหัสผ่าน'

'กู้คืนรหัสผ่าน'

พิมพ์อีเมลของคุณลงในแบบฟอร์มการกู้คืนรหัสผ่าน และกด 'ส่ง'

และกด 'ส่ง'

ตรวจสอบอีเมลของคุณและคลิกที่ปุ่ม 'ดำเนินการต่อ'

Continue button

คลิกที่ลิงค์ 'ลืมรหัสผ่าน?' 

Forgot your password? link

คลิกที่ปุ่ม 'ส่งอีเมลรีเซ็ต'

Send reset email button

ตอนนี้ ตรวจสอบคำแนะนำการกู้คืนรหัสผ่านที่ถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ บางครั้งกรองอีเมล์ที่เป็นสแปม หากมันหายไปจากกล่องขาเข้า ลองโฟลเดอร์สแปม
ในอีเมล ให้คลิกลิงก์ "รีเซ็ตรหัสผ่าน"

the password recovery instructions

คุณจะถูกนำไปยังหน้า 'ตั้งรหัสผ่านใหม่' พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณลงในช่องและคลิกปุ่ม 'ตั้งรหัสผ่าน'

Set a new password form

คุณจะเห็นข้อความยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

confirmation message of the resetting password

ตอนนี้คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ในระบบหลังร้าน

 

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าร้านค้าของคุณในระบบ Office หลังบ้านของ Loyverse